NOI CONDITII DE ORGANIZARE A TABERELOR SCOLARE

Distribuie pe:

In Monitorul Oficial nr. 99, din
7 februarie 2014 a.c., a fost publicat
Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr.
3060/2014 privind aprobarea conditiilor
de organizare a taberelor, excursiilor,
expeditiilor si a altor activitati de timp liber
in sistemul de invatamant preuniversitar.
In actul normativ, se arata ca, pentru
buna desfasurare a activitatilor de
petrecere a timpului liber, cadrele didactice
si unitatile de invatamant preuniversitar
care organizeaza tabere, excursii
sau expeditii au obligatia sa ia toate
masurile in vederea asigurarii conditiilor
de siguranta ale elevilor pe durata
activitatii respective.
Dupa ce grupul este constituit, cadrul
didactic organizator este obligat sa
intocmeasca dosarul solicitat pentru
desfasurarea activitatii; sa obtina avizul
conducerii unitatii de invatamant si
aprobarea inspectoratului scolar pentru
deplasare; sa inainteze operatorului economic
comanda scrisa, mentionand
numarul de persoane din care este
constituit grupul, varsta participantilor,
situatii speciale referitoare la starea de
sanatate a membrilor grupului si situatii
speciale privind regimul alimentar al
membrilor grupului; sa se asigure ca
grupul nu depaseste capacitatea de
cazare a unitatii vizate; sa se asigure, pe
toata durata taberei sau excursiei, de
existenta unei persoane specializate in
acordarea primului ajutor, daca operatorul
economic nu ofera acest lucru.
Dosarul taberei care implica deplasare,
servicii de cazare si masa va contine
documente referitoare la acestea,
precum si la costul deplasarii.
Inainte de plecarea in tabara sau
excursie, cadrul didactic organizator va
solicita membrilor grupului, precum si
cadrelor didactice insotitoare semnaturile
tuturor membrilor grupului de
luare la cunostinta a prevederilor
regulamentului taberei (excursiei sau
expeditiei), adeverintele medicale
eliberate de medicul de familie sau
medicul scolar, care sa ateste faptul
ca starea de sanatate ii permite sa
participe fara riscuri la activitatile
propuse, si acordul parintilor, in functie
de specificul deplasarii, semnat de catre
parinti si copii.

Lasă un comentariu