Depunerea declaratiilor informative 392A, 392B si 393

Distribuie pe:

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures informeaza
contribuabilii ca a fost publicat OpANAF nr. 93/2014 pentru aprobarea
modelului si continutului urmatoarelor formulare:

- 392A "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile
de servicii efectuate in anul...�,

- 392B "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de
servicii si achizitiile efectuate in anul...�,

- 393 "Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea
de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de
plecare din Romania in anul...�,

Formularul 392A, "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si
prestarile de servicii efectuate in anul...� se depune de persoanele
impozabile care la 31 decembrie a anului de referinta, respectiv a anului
pentru care se depune acest formular, erau inregistrate in scopuri de
TVA, potrivit art. 153 din Codul Fiscal, si a caror cifra de afaceri realizata
la finele anului este inferioara sumei de 220.000 lei.

Formularul 392B "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri,
prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul...� se depune de
persoanele impozabile care la 31 decembrie a anului de referinta,
respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau
inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul Fiscal, si a caror
cifra de afaceri realizata la acea data, excluzand veniturile obtinute din
vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este
inferioara sumei de 220.000 lei.

Declaratiile 392A si 392B nu se depun in situatia in care persoanele
impozabile nu au desfasurat in anul de referinta livrari de bunuri si prestari
de servicii in interiorul tarii si/sau achizitii efectuate din tara.

Formularul 393 "Declaratie informativa privind veniturile obtinute din
vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane,
cu locul de plecare din Romania in anul...� se depune de persoanele
inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul Fiscal, care in
cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de
persoane si cuprinde suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de
bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de
plecare din Romania.

Declaratiile se depun la organul fiscal competent, pana la 25 februarie
2014, inclusiv, in format electronic, la registratura organului fiscal, sau la
posta, prin scrisoare recomandata.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de
formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de
asistenta, semnat si stampilat, conform legii. Programele de asistenta
sunt puse la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau
pot fi descarcate de pe site-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro,
sectiunea Asistenta contribuabili, meniul Formulare si programe utile,
submeniul Programe utile.

Sef administratie,

Lasă un comentariu