DISPOZITIA NR. 24 din 23 ianuarie 2014

Distribuie pe:

privind convocarea Consiliului Judetean Mures
in sedinta publica ordinara
pentru data de 30 ianuarie 2014, ora 13.00

Presedintele Consiliului Judetean Mures,

In baza art. 94 alin. (1), (3), (5), (7), (8) si in temeiul art.106 alin. (1) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

dispune:

Articol unic: Se convoaca plenul Consiliului Judetean Mures in
sedinta publica ordinara pentru data de 30 ianuarie 2014, ora 13.00, in
sala mare de sedinte din Palatul Administrativ, avand urmatoarea

ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind trecerea a doua parcele de teren din
domeniul public al judetului Mures si din administrarea Spitalului
Municipal Dr. "Gh. Marinescu� Tarnaveni in domeniul public al
municipiului Tarnaveni si in administrarea Consiliului Local al
municipiului Tarnaveni;

2. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita Muzeului
Judetean Mures, a unor spatii din imobilul ce apartine domeniului public
judetean, situate in municipiul Targu-Mures, str. Primariei, nr.2;

3. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de dare in folosinta
gratuita Serviciului de Ajutor Maltez in Romania a unor spatii din imobilul
ce apartine domeniului public judetean, situat in municipiul TarguMures, str.Pavel Chinezu, nr.8;

4. Proiect de hotarare pentru completarea anexei la HCJM nr 42/2001
privind insusirea inventarului domeniului public al Judetului Mures, cu
modificarile si completarile ulterioare;

5. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri in cadrul
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide din
judetul Mures;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.1 la
Contractul de Credit din data de 18.04.2012, incheiat intre Banca
Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si SC Compania Aquaserv
S.A. Targu-Mures;

7. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.288/30 dec.2013
privind rectificarea bugetelor Spitalului Clinic Judetean Mures si al
Spitalului Municipal "Dr. Gh. Marinescu� Tarnaveni, pentru anul 2013;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean
Mures, pentru anul 2014;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. "Parc Industrial Mures� S.A.;

10. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2014 pentru R.A. "Aeroportul Transilvania� Targu-Mures

11. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifului de securitate la RA
"Aeroportul Transilvania� Targu-Mures;

12. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii dintre Consiliul
Judetean Mures si Asociatia "Impreuna pentru copiii cu cancer�, in
vederea sprijinirii organizarii unor actiuni culturale cu scop caritabil;

13. Proiect de hotarare pentru aprobarea cooperarii dintre Consiliul
Judetean Mures si Asociatia Studentilor Maghiari din Targu-Mures, in
vederea organizarii celei de a XXI-a editii a Sesiunii Stiintifice Studentesti;

14. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii intre Consiliul
Judetean Mures si Administratia Nationala "Apele Romane� in vederea
elaborarii hartilor de risc la inundatii;

15. Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de
intretinere/beneficiar al serviciilor oferite in cadrul Caminului pentru
persoane varstnice Ideciu de Jos, pentru anul 2014;

16. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica Mures;

17. Proiect de hotarare privind modificarea anexelor 1 si nr.2 la HCJM
nr.30/29.02.2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a
Regulamentului de organizare si functionare ale Filarmonicii de Stat
Targu-Mures;

18. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea caietului
de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin
curse regulate, in judetul Mures;

19. Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru
traseul nr. 142: Ludus-Zau de Campie-Sarmasel Gara, cuprins in
programul judetean de transport rutier public de persoane prin curse
regulate, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019;

20. Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu, aferente
unui numar de 15 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport
public judetean de persoane prin curse regulate speciale;

21. Raportul de activitate al Consiliului Judetean Mures pe anul 2013;

22. Planul strategic pe anul 2014 al Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Mures, in slujba comunitatii si pentru asigurarea ordinii si
linistii publice;

23. Raport de evaluare a activitatii Inspectoratului de Politie Judetean
in anul 2013.

Presedinte,
CIPRIAN DOBRE

Avizat pentru legalitate
Secretar,
PAUL COSMA

Lasă un comentariu