Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice„ -co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala "Investitii pentru viitorul dumneavoastra„

ANUNT DE PRESA

Anunt publicitar privind inceperea derularii proiectului

Data: 20.01.2014

Localitatea:Targu-Mures

SC Laborator La Angela SRL, cu sediul in Targu-Mures, str. Tudor
Vladimirescu nr.5, jud. Mures, deruleaza, incepand cu data de 23.12.2013,
proiectul "Cresterea performantei produselor fabricate, prin
implementarea unui sistem informatic inovativ in societate�,
cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza
contractului de finantare incheiat cu Ministerul pentru Societatea
Informationala in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totala a proiectului este de 164.504,39 lei, din care asistenta
financiara nerambursabila este de 91359,52lei (74.567,64 lei FEDR si
16.791,88 lei Bugetul national).

Proiectul se implementeaza in localitatea Targu-Mures pe o durata de 4 luni.

Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului "Cresterea
performantei produselor fabricate, prin implementarea unui sistem informatic
inovativ in societate�, se concretizeaza prin achizitionarea de aplicatii
software si echipamente TIC, care conduc la modernizarea si eficientizarea
tuturor proceselor interne din societate pe baza unui sistem informatic si
sa ofere un sprijin pentru imbunatatirea deciziilor managementului.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana contact: Blaga Lucian Teodor

Functie: director adjunct

Tel. 0728 87.71.11, Fax 0265 21.84.44, e-mail: luci.laangela@gmail.com

Lasă un comentariu