O bucurie binevenita pentru copiii sighisoreni

Distribuie pe:

Consiliul Municipal al Municipiului Sighisoara, s-a intrunit in
sedinta ordinara, avand ca ordine de zi "proiect de hotarare
privind aprobarea taxelor de utilizare temporara a locurilor
publice in perioada 21 decembrie 2013 � 9 februarie 2014
pentru amplasarea PARCULUI DE IARNA in municipiul
Sighisoara�, la baza caruia s-a aflat referatul de aprobare initiat
de Ioan Dorin Danesan, primarul municipiului. Prin aceasta
se propune amenajarea unui patinoar artificial demontabil pe
o suprafata utila de 700,00 mp, si a unui numar limitat de
chioscuri alimentare. Amplasamentul este situat in curtea
Gimnaziului de Stat "Zaharia Boiu�, de pe str. Crizantemelor
nr. 20, cart. Tarnava II, avand in acest sens acordul conducerii
scolii. Contractul, pe langa alte clauze, cuprinde perioada
functionarii parcului, respectiv din data de 21 decembrie 2013
� 9 februarie 2014, cu posibilitatea de prelungire prin acordul
partilor. In perioada contractului este prevazut in mod distinct
interzicerea cu desavarsire a comercializarii bauturilor
alcoolice, tigarilor, a altor produse a caror desfacere este
interzisa in perimetrul unitatii de invatamant, conform
dispozitiilor legale in vigoare, conducerea scolii a cerut in
mod expres ca activitatea de agrement sa se desfasoare dupa
ora 14,00, pentru a nu perturba procesul de invatamant. In
urma Hotararii Consiliului Local, pentru zona in care va fi
amplasat parcul de iarna se percepe o taxa de 2 lei/mp/zi in
vederea amplasarii de chioscuri pentru activitatea de
alimentatie publica, si 1leu/mp/zi taxa de utilizare temporara
pentru amplasarea patinoarului. Proiectul de hotarare a fost
votat in unanimitate de toti consilierii locali, urmand ca
contractul sa-si urmeze cursul de implementare in ceea ce
priveste construirea, fie si temporara, a Parcului de iarna. O
bucurie binevenita pentru copiii sighisoreni.

Lasă un comentariu