CONVOCATOR

Distribuie pe:

In conformitate cu Dispozitia Primarului nr. 6.950, din data de 13
decembrie 2013, se convoaca sedinta extraordinara a Consiliului local
municipal Targu-Mures, care va avea loc miercuri, 18 decembrie 2013,
ora 14.00, la sediul Municipiului Targu-Mures din Piata Victoriei, nr. 3,
sala 45, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contravalorii serviciilor
prestate pentru anul 2014 pentru Complexul de Agrement si Sport
"Muresul� si Bazinul Acoperit Piscina "ing. Mircea Birau�.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor speciale pentru
anul 2014, percepute de Administratia Gradinii Zoologice si a Platoului
Cornesti.

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Unitatii
Administrativ Teritoriale - Municipiul Targu-Mures, pentru anul 2013.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor facilitati
fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrari de
interventie pe cheltuiala proprie pentru cresterea performantei
energetice ori pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului redeventelor
pentru contractele de concesiune ce urmeaza a fi incheiate in cursul
anului 2014.

6. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a
Municipiului Targu-Mures a bunului imobil situat in Targu-Mures, str.
Onesti, fn, apartinand S.C. Solteris Prod Com S.R.L. (restaurant
Crizantema), societate aflata in procedura insolventei.

7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului
Municipiului Targu-Mures in Consiliul Metropolitan al Asociatiei "Zona
Metropolitana Targu-Mures�.

8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii
Consiliului local municipal nr. 212 din 24 iunie 2010 referitoare la
incadrarea strazilor din municipiul Targu-Mures in zone de interes
urban, in vederea stabilirii impozitelor pe cladiri si terenuri.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea "Regulamentului Local de
Publicitate al Municipiului Targu-Mures�.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici
pentru proiectul "Reabilitare si mansardare la Gradinita
cu program prelungit nr. 16�.

11. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local
municipal nr. 253/19.09.2013 referitoare la numirea in calitate de
reprezentanti ai Consiliului local municipal Targu-Mures, cu atributiile
aferente in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din
Municipiul Targu-Mures, in anul scolar 2013 � 2014.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea "Regulamentului de
autorizare, organizare, atribuire in gestiune delegate si controlul
executarii serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului
Targu-Mures�.

13. Proiect de hotarare privind unele masuri in efectuarea
inventarierii bunurilor de pe domeniul public si privat al municipiului
Targu-Mures.

14. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului
Local municipal nr. 215/2008 si infiintarea unor noi statii bus pentru
cursele regulate de persoane in regim judetean.

15. Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii speciale
de analiza si verificare a activitatii operatorului S.C. Compania
Aquaserv S.A.

Primar,

Lasă un comentariu