DREPT LA REPLICA
Stimate domnule redactor-sef!

Distribuie pe:

In data de 26 septembrie a.c., "Cuvantul liber� a
publicat un articol cu titlul Atac la o primarie tot mai
obtuza, al carui autor este domnul Vasile Luca. Intrucat
in articol se fac referiri la modul de atribuire a unor
lucrari de constructii si instalatii la obiectivul Centrul
de Informare si Promovare Turistica Sighisoara, iar
autorul trece informatiile sau lipsa acestora prin
propriul filtru de interpretare, dorim sa aducem
urmatoarele clarificari:

1. Domnul Luca a depus o solicitare de informatii
publice la municipiul Sighisoara, insa nu a avut
pacienta necesara sa astepte raspunsul, ci s-a grabit
sa publice intocmai solicitarea in cotidianul "Cuvantul
liber�, de asemenea, s-a grabit si sa-si dea cu
presupusul in legatura cu continutul contractului de
atribuire, el insusi autodeclarandu-se, de altfel, �in
ceata� pe acest subiect.

Ii recomandam domnului Vasile Luca sa procedeze
la respectarea articolului 2 din Codul deontologic al
ziaristului, care prevede: "Ziaristul poate da
publicitatii numai informatiile de a caror veridicitate
este sigur, dupa ce, in prealabil, le-a verificat, de
regula, din doua surse credibile�.

2. Municipiul Sighisoara a incheiat contractul nr.
13828/28.06.2012 cu S.C. ANCORA CONS S.R.L. in
calitate de executant pentru efectuarea de lucrari de
constructii si instalatii pentru realizarea Centrului de
Informare si Promovare Turistica in municipiul
Sighisoara. Aceste lucrari au ponderea cea mai mare
(atat financiar, cat si ca perioada de executie) in
cadrul proiectului. Lucrarile au inceput in data
16.07.2012, odata cu emiterea catre constructor a
ordinului de incepere a lucrarilor nr. 14728/11.07.2012.

Durata estimata a lucrarilor a fost initial de 7 luni
(durata prevazuta in studiul de fezabilitate). Informatiile
referitoare la valoarea totala a proiectului, valoarea
eligibila, contributia din bugetul local, proiectul tehnic,
caietul de sarcini, anuntul de participare si conditiile
de participare la procedura de atribuire se pot
descarca de pe sistemul electronic de achizitii publice
www.e-licitatie.ro nr. invitatie 327544/23.05.2012. La
data realizarii procedurii de achizitie publica, S.C..

Ancora CONS S.R.L. indeplinea toate cerintele legale
pentru a putea fi admisa la aceasta procedura.

3. In timpul lucrarilor, data fiind atat vechimea
constructiei, cat si amplasarea acesteia langa alte
monumente istorice de o importanta deosebita, s-a
constatat, in mai multe cazuri, necesitatea schimbarii/
adaptarii metodelor constructive stabilite initial prin
proiectul tehnic. Acestea au fost cuprinse, pana in
prezent, in 6 dispozitii de santier ce prevad
reproiectarea unor faze si/ sau executia de lucrari
suplimentare. Aceste dispozitii au fost emise de
proiectant si insusite de constructor. Modificarile de
solutie acceptate nu au dus la majorarea costurilor.
Pana la expirarea perioadei au fost efectuate circa
20 % din lucrari.

4. In data de 20.06.2013, Tribunalul Comercial Mures
admite cererea societatii de deschidere a procedurii
generale a insolventei.

5. In consecinta, am solicitat Autoritatii de
Management a proiectului, Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice, si Organismului
Intermediar - Autoritatea Nationala pentru Turism,
incheierea unui act aditional pentru marirea perioadei
de implementare a proiectului. Solicitarea a fost
acceptata si s-a incheiat actul aditional nr. 2 din
2.09.2013, in care se prevede ca perioada de
implementare a proiectului sa fie de 30 de luni.

Totodata, am solicitat proiectantului refacerea
devizelor pentru lucrarile neexecutate, astfel incat
restul lucrarilor au putut fi inaintate spre aprobare
Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice. In momentul
obtinerii avizului se va initia procedura electronica
de achizitie pentru lucrarile ramase.

In consecinta, din cele relatate mai sus, rezulta clar
demersurile pe care municipiul Sighisoara le-a
intreprins, deci implicarea intregii echipe de proiect
in aceste demersuri, drept pentru care este total
lipsita de temei acuzatia pe care o profera
corespondentul ziarului in legatura cu lipsa de interes
a echipei de proiect in ceea ce priveste derularea in
bune conditii a acestuia.

6. In ceea ce priveste administrarea rampei de
deseuri, dorim sa instiintam in mod corect publicul
cititor ca pentru o rampa de deseuri poate fi autorizat
un singur operator. Acest operator este S.C. Schuster
Ecosal S.R.L., nicidecum S.C. Ecoserv Sig S.R.L., asazisa
firma "bagata pe gatul consilierilor locali�.

De asemenea, dorim sa precizam ca, in cadrul
sedintei ordinare din data de 26 septembrie a.c., a
fost adoptata hotararea ca, in baza contractului la
care municipiului Sighisoara este semnatar, ADI
ECOLECT, proiect initiat de Consiliul Judetean Mures,
sa se permita depozitarea de deseuri si de catre alte
orase semnatare ale contractului mentionat, pentru
o perioada limitata.

Orasele care au dobandit dreptul de a depozita
deseuri la rampa Sighisoara � la ora actuala singura
conforma, toate celelalte fiind inchise � vor avea
obligatia de a aduce deseurile presortate; in caz
contrar vor trece in prealabil pe la statia de sortare,
achitand, evident, tariful stabilit.

In ceea ce ne priveste, nu aprobam intruziunile
persoanelor care nu au ce sa caute la rampa de
deseuri, drept pentru care ne delimitam de orice
amestec insinuant in aceasta "afacere�.

Acuzatiile ca primarul municipiului Sighisoara nu a
dus la masa dialogului toti factorii implicati sunt total
nefondate. Au fost intreprinse toate demersurile in
acest sens, dar domnul Vasile Luca prefera sa arunce
piatra inainte de a se informa.

In speranta ca aceste clarificari vor fi luate in
considerare, va asiguram ca ori de cate ori vor exista
nelamuriri, vom intreprinde toate demersurile pentru
a va furniza date corecte si complete pentru buna
informare a publicului.

Cu stima,
ALINA ALDEA,
purtatorul de cuvant al municipiului Sighisoara

Lasă un comentariu