Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice (II)

Distribuie pe:

Responsabilitatea înființării, organizării și administrării serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice revine autorităților administrației publice locale. Finanțarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și în centre de zi se realizează din bugetele locale și, după caz, din contribuția beneficiarilor, iar finanțarea îngrijirii într-un centru rezidențial se realizează din bugetele locale, venituri extrabugetare și transferuri de la bugetul de stat în conformitate cu legile bugetare anuale.

În vederea susținerii activității organizațiilor neguvernamentale, se asigură anual, de la bugetul de stat, finanțarea de subvenții destinate furnizorilor privați non-profit de servicii sociale, prin programe de subvenții pentru persoanele vârstnice. Prin O.U. nr.34/2016 pentru modificarea și completarea Legii 17/2000 prin asistență socială a persoanelor vârstnice, se aduc îmbunătățiri substanțiale ale programelor naționale în domeniul îmbătrânirii active și protecției persoanelor vârstnice potrivit strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active în perioada 2016-2020.

Pentru a facilita accesul la îngrijire în regim instituționalizat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale derulează și programul de interes național „Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice" aprobat prin H.G nr.212/2011. De asemenea, prin ordonanța Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1343 din 05.08.2016 se aprobă metodologia de aplicare a Programului de interes național intitulat „Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoanele vârstnice" în vederea asigurării serviciilor de îngrijire pe perioadă nedeterminată în sistem rezidențial.

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale derulează de asemenea programe de investiții pentru cofinanțarea lucrărilor de construcții, reparații și amenajări clădiri ale unităților de asistență socială, la cererea consiliilor locale și în baza proiectelor elaborate de acestea.

Pentru încurajarea participării persoanelor vârstnice la aspectele sociale, economice, culturale și politice ale societății, MMFPS susține financiar funcționarea Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, care sprijină instituțiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice și propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condițiilor de viață ale persoanelor vârstnice. Totodată, Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice urmărește aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice și sesizează organele competente despre abaterile constatate, elaborează, împreună cu instituțiile specializate, studii și analize sociologice în domeniu, avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice și participarea lor activă la viața socială, elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizează persoanele vârstnice, și reprezintă persoanele vârstnice din România în relațiile cu organizații similare din alte țări sau cu organizații internaționale ale persoanelor vârstnice.

Anual, MMFPS analizează rapoartele transmise de prefecturi cu privire la activitatea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice. Activitatea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice urmărește, în principal: asigurarea relațiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice, consultarea reprezentanților persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care urmează să se inițieze, precum și în toate problemele cu caracter economic, social, medical și cultural, de interes al acestora.

Nu în ultimul rând, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale se preocupă de menținerea în activitate profesională a persoanelor vârstnice care doresc și au capacitatea fizică necesară, prin măsuri active de stimulare a angajatorilor și prin activitatea de cercetare a institutului de resort, care analizează tendințele de pe piața muncii și oportunitățile care pot fi oferite persoanelor peste 50-55 ani. Sunt personalități de notorietate și maximă performanță, care în ciuda vârstei continuă să aducă o extraordinară valoare domeniilor lor de competență, numeroși artiști, medici, profesori universitari, cercetători etc. De la toți avem încă de învățat pentru că ei sunt adevăratele modele care pot duce societatea românească înainte.

Este obligația guvernelor, dar și a societății, în ansamblu, să găsească mai multe soluții concrete pentru ameliorarea condițiilor de viață ale persoanelor vârstnice, prin prelungirea perioadei de viață activă. Trebuie să se schimbe atitudinile și percepțiile față de persoana vârstnică și să se creeze acele punți de solidaritate între generații, care să asigure păstrarea demnității umane pe tot parcursul vieții.

1 octombrie trebuie să fie o zi specială nu doar pentru seniorii noștri și cei din întreaga lume, ci pentru noi toți, cei care trebuie să le arătăm respectul și prețuirea pentru eforturile și realizările lor. De ziua seniorilor, vă urez din toată inima multă sănătate, o viață mai bună și, împreună cu generațiile ce ne urmează, să dăm ani vieții, și, mai ales, viață anilor!

Lasă un comentariu