STABILIREA RESEDINTEI

Distribuie pe:

Avand in vedere faptul ca de curand a inceput anul scolar si universitar,
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Mures vine in sprijinul
cetatenilor cu informatiile legale privind stabilirea resedintei:
Conform prevederilor art. 26. alin. (1) din O.U.G nr. 97 / 2005 privind
evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor
romani, republicata: "cetatenii romani au dreptul sa isi stabileasca sau
sa isi schimbe, in mod liber, domiciliul ori resedinta...�
In art. 30 din O.U.G nr. 97 / 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta
si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, se defineste
resedinta, astfel: "resedinta este acolo unde persoana fizica declara ca
are locuinta secundara, alta decat cea de domiciliu�.
Inscrierea resedintei in actul de identitate se face la cererea persoanei
fizice care locuieste mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinta
secundara, de catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a
Persoanelor pe raza caruia locuieste temporar.

Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada
solicitata, care nu poate fi mai mare de un an si are valabilitate pe timpul
cat persoana locuieste in mod efectiv la adresa declarata ca resedinta.

La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi
mentiuni de stabilire a resedintei.

Pentru stabilirea resedintei, solicitantul va prezenta urmatoarele acte:

- cererea tip completata pentru inscrierea mentiunii privind stabilirea
resedintei in actul de identitate (se obtine de la ghiseu);

- documentul de identitate in care urmeaza a se inscrie mentiunea de
stabilire a resedintei;

- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, in original
si copie,

- documentul cu care se face dovada achitarii taxei extrajudiciare de
timbru sau timbru fiscal de 5 lei.

In situatia in care solicitantul nu detine act privind titlul locativ, incheiat
in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare,
gazduitorul sau, dupa caz, reprezentantul sau legal, isi va exprima
consimtamantul prin completarea rubricii corespunzatoare din cererea
pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea
resedintei, in prezenta personalului serviciului de evidenta persoanelor,
sau printr-o declaratie data in fata politistului de ordine publica, a
notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului
consular al Romaniei, dupa caz.

Mentiunea privind resedinta se completeaza pe un autocolant-tip
care se aplica pe versoul actului de identitate.

Director executiv,

Lasă un comentariu