Stare de incompatibilitate

Distribuie pe:

Agentia Nationala de Integritate a constatat
existenta starii de incompatibilitate, precum si
existenta conflictului de interese de natura
administrativa si penala, ca urmare a exercitarii
simultane a mai multor functii si calitati,
precum si adoptarii unor decizii prin care s-a
realizat un folos pentru sine in cazul consilierului
Sergiu Claudiu Maior.
Din anul 2011, Agentia Nationala de Integritate
se sesizeaza din oficiu cu privire la faptul ca Sergiu
Maior Claudiu a acumulat impreuna cu familia o
avere care depaseste veniturile realizate.
Ulterior, in cursul anului 2012 si 2013, ca urmare
a sesizarilor privind nerespectarea regimului juridic
al conflictului de interese si incompatibilitate,
Agentia Nationala de Integritate isi extinde obiectul
evaluarilor, constatand, urmare a finalizarii activitatii
de evaluare, faptul ca Claudiu Maior, in calitate de
consilier local, a incalcat regimul juridic al incompatibilitatilor
in mandatul 2012-2016, deoarece a incheiat
un contract de prestari servicii in valoare de 61.440 lei
cu Primaria Targu-Mures.
Astfel, in conformitate cu Legea nr.393/2004 privind
statutul alesilor locali, la art.9 alin.2 "calitatea de
consilier local inceteaza de drept inainte de expirarea
duratei mandatului in cazurile de incompatibilitate�.
In final, Agentia Nationala de Integritate mentioneaza
faptul ca prevederile art.92 alin.(1) ale Legii nr.161/2003
sunt edificatoare cu privire la sanctiunile aplicabile
unei stari de incompatibilitate si anume: "incalcarea
dispozitiilor art.90 atrage incetarea de drept a mandatului
de ales local la data incheierii contractelor�.
Hotararea ANI poate fi atacata in instanta, care ia
decizia finala.

Lasă un comentariu