In atentia agentilor economici!

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures informeaza
agentii economici despre prevederile OUG nr. 50/2013 "privind
reglementarea unor masuri fiscale �, potrivit careia contribuabilii care
au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu
competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor
de finantare incheiate cu acestea, pot solicita amanarea la plata a
impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului
general consolidat, inclusiv a obligatiilor accesorii, administrate de
Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau transmise spre
recuperare acestei autoritati.

Amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile
competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale.

Amanarea la plata nu se acorda:

a) contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolventei;

b) contribuabililor pentru care a inceput executarea silita de catre
un alt creditor prin poprirea sumelor de incasat de la autoritatile
competente;

c) contribuabililor care au in derulare o esalonare la plata in conditiile
OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata,
aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe perioada amanarii la plata, contribuabilii nu datoreaza obligatii
accesorii (dobanzi, penalitati), daca au renuntat la perceperea sau
incasarea de accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat
de la autoritatea competenta.

Amanarea la plata trebuie finalizata intr-o perioada de maximum 2 ani.
In scopul amanarii la plata, contribuabilul depune la organul fiscal
teritorial, in a carui raza de competenta se afla domiciliul sau fiscal,
cererea de acordare a amanarii, precum si documentul emis de
autoritatea competenta, in original, prin care se certifica cuantumul
sumelor certe, lichide si exigibile, pe care contribuabilul le are de
incasat de la aceasta.

Cererea contribuabilului se solutioneaza de organul fiscal competent
in termen de 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amanare la
plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii sau decizie de
respingere, dupa caz.

Procedura de solutionare a cererii de acordare a amanarii la plata a
obligatiilor fiscale principale si accesorii este aprobata prin O.M.F.P. nr.
1520 din 9 septembrie 2013, publicat in M.O.nr. 583 din 13 septembrie 2013.

Sef administratie,

Lasă un comentariu