DISPOZITIA NR. 1835 din 19.09.2013

Distribuie pe:

privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin in sedinta ordinara

PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mures;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administratia publica localarepublicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, emite prezenta:

DISPOZITIE

Articol unic:- Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 24.09.2013,
ora 15.00, la sediul Primariei Municipiului Reghin, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului
General al Municipiului Reghin pe anul 2013.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

2. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii
municipiului Reghin in calitate de coorganizator
impreuna cu Fundatia Cultural Umanitara "VIOARA�
la serbarea "Ziua Recoltei�.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

3. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii
municipiului Reghin in calitate de coorganizator
impreuna cu Clubul de dans sportiv "Dansul Viorilor�
din Reghin la organizarea competitiei Cupa Mirona
2013, editia a VIII-a.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

4. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii
din bugetul local a sumei de 20.000 lei, catre Clubul
Sportiv "Master Karate Do� din Reghin.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

5. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii
din bugetul local a sumei de 2500 lei, catre Fundatia
Comunitara Mures - Fondul Comunitar Reghin.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
de indrumare si coordonare a asociatiilor
de proprietari, precum si desfasurarea controlului
financiar contabil la asociatiile de proprietari din
municipiul Reghin.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

7. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii
in concesiune catre S.C. "COMPANIA AQUASERV� S.A.
Tg.-Mures a retelei de apa din Reghin str.Viorilor,
jud.Mures.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

8. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii
demersurilor legale de prelungire a Contractului de
inchiriere dintre UJSL Mures CNSLR - Fratia si
Municipiul Reghin, pentru imobilul situat in Reghin,
str.Petru Maior nr. 1, jud.Mures, in care functioneaza
Biblioteca municipiului Reghin.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

9. Proiect de hotarare privind modificarea anexei
nr.1 din HCL nr.46/08.04.2013
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "Plan Urbanistic Zonal Introducere in intravilan si stabilire zona functionala
pentru locuinte individuale str. Dedradului�.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

11. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii
obiectivului "Platforma metalica pentru rezervor de
oxigen lichid in incinta Spitalului Municipal dr. Eugen
Nicoara Reghin, strada Spitalului nr.20.�
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

12. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei
la domeniul public al municipiului Reghin a
imobilului teren si constructii in suprafata de 1400
mp. situat in Reghin str. M.Viteazul nr.13.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

13. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei
la domeniul public al municipiului Reghin a
imobilului teren si constructii in suprafata de 2802 mp.
situat in Reghin str.Iernuteni, nr.26.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

14. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei
la domeniul public al municipiului Reghin a
imobilului teren si constructii in suprafata de 9245 mp.
situat in Reghin str.Pomilor, nr.20.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnice de dezmembrare teren, identificat
cadastral in C:F.101 IERNUTENI, numar top 600/1/2/2/
2/2/2/2/2/2/2/1/1/1.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

16. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii
de Primaria municipiului Reghin a evenimentului
dedicat ZILEI INTERNATIONALE A VARSTNICILOR din
mun.Reghin, in data de 1 octombrie a fiecarui an.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
de Organizare si Functionare a Serviciului
Asistenta Sociala.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Liniilor
de subventionare prioritara in domeniul asistentei
sociale si a punctajului maxim care poate fi acordat
pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si
selectionare a asociatiilor si fundatiilor care solicita
subventie, in baza Legii nr.34/1998.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare al Comisie de
evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor
care pot primi subventii de la bugetul local in baza
Legii nr. 34/1998, aprobarea Grilei de evaluare a
punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare
din criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor
si fundatiilor care solicita subventie in baza Legii nr.34/
1998, precum si aprobarea Unitatilor de asistenta
sociala si categoriile de persoane beneficiare, pentru
care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de
la bugetul local.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

20. Proiect de hotarare privind completarea HCL
nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2013.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

21. Proiect de hotarare privind numirea unor
reprezentanti ai Consiliului local in consiliile de
administratie la unitatile de invatamant din mun. Reghin.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

22. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei
delegatiei Municipiului Reghin ce se va deplasa
in localitatea B�tonyterenye-Ungaria in perioada 2728 septembrie 2013.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin

23. Diverse.

Lasă un comentariu