Rectificarea actelor de stare civila

Distribuie pe:

Rectificarea unor rubrici din actele de stare civila (acte
de nastere, casatorie sau deces) presupune indreptarea
erorii materiale comise cu ocazia inregistrarilor de stare
civila. In conformitate cu prevederile art.61 alin (1), din
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila,
republicata, rectificarea actelor de stare civila si a
mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in
temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativteritoriale
care are in pastrare actul de stare civila, din
oficiu sau la cererea persoanei interesate�.

Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a
mentiunilor inscrise pe acestea, insotita de actele
doveditoare, se depune de catre persoana interesata la
serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor sau
la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in
pastrare actul de stare civila ori, dupa caz, la serviciul
public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la
primaria de la locul de domiciliu al acesteia.

Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, prin
emiterea dispozitiei de catre primarul localitatii, care
se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la
data emiterii.

Ofiterul de stare civila delegat care primeste cererea, o
inregistreaza si, impreuna cu actele doveditoare depuse
de solicitant si un referat motivat cuprinzand rezultatul
verificarilor, precum si cu avizul prealabil al Directiei
Judeteane de Evidenta a Persoanelor, o prezinta spre
aprobare primarului localitatii.

In perioada 1 ianuarie � 26 august 2013, Directia
Judeteana de Evidenta a Persoanelor Mures a solutionat
un numar de 222 dosare de rectificare a actelor de stare
civila, din care:

- avizate favorabil 209;

- respinse 13.

CODRUTA SAVA, director executiv
Directia Judeteana de Evidenta
a Persoanelor Mures

Lasă un comentariu