SEMNALAM„ SEMNALAM„

Distribuie pe:

Au crescut efectivele de ovine

La inceputul anului 2013, efectivele de ovine si caprine din Romania,
totalizau 10.099 milioane de capete, cu o densitate de 75.300 capete la
100 hectare de teren, potrivit datelor de la Institutul National de Statistica.
Potrivit acestor date, Romania se situeaza pe locul patru intre statele
membre UE, dupa Marea Britanie, Spania si Grecia la capitolul efective
de ovine si caprine . In perioada 5-30 aprilie 2-13, au fost depuse 59.587
cereri pentru Plati Nationale Directe Complementare, pentru 9.363
milioane ovine si caprine la Agentia de Plati si Interventii pentru
Agricultura. De la doamna Ioana Obreja - sef serviciu la APIA Mures, am
aflat ca la nivel de judet, in anul 2013 , la APIA Mures s-au inregistrat un
numar de 2170 cereri, pentru 367.630 capete ovine si caprine, cu 231
cereri mai multe fasa de 2012 si cu 59.708 capete mai multe decat in anul
trecut. Specialistii APIA vor controla pana in data de 3 august 2013
exploatatiile de ovine/caprine pentru care au fost depuse cereri de
solicitare a CNDP. Echipele de control vor verifica existenta reala a
efectivului total de animale pentru care s-a solicitat prima pe cap de
animal; identificarea animalelor: cu o crotaliera auriculara simpla, avand
imprimat un cod unic de identificare a animalului, in cazul animalelor
nascute pana la 1.01.2008; cu 2 crotaliere auriculare simple, avand
imprimat cod unic de identificare a animalului in cazul animalelor nascute
in perioada 1.01.2008-31.12.2009; cu o crotaliera auriculara simpla si o
crotaliera electronica ambele cu acelasi cod unic de identificare a
animalului, in cazul animalelor nascute incepand cu 1.01.2010;
corespondenta dintre efectivul inscris in cerere si cele existent in
exploatatie la data controlului.

Concesionarea si inchirierea pajistilor

Prin Ordinul Ministerului Agriculturii si Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice , nr.407/2.5051, din 31 mai 2013,
publicat in M.Of. 333/07 iunie 2013 se stabileste continutul cadru al
contractelor de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate
in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv municipiilor,
si care sunt supuse regimului de administrare si organizare prevazute la
art. 3, lit. b si d din OUG 34/23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea
si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea
Legii fondului funciar 18/1991, publicata in M. Of. 267/13 mai 2013-07-08.
Potrivit legislatiei, durata concesiunii poate fi de maximum 5 ani, iar
contractul poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate
din durata initiala, cu conditia sa nu se depaseasca termenul maxim de
5 ani prevazut de OUG 34/2013. In cazul inchirierii, durata maxima a
contractului poate fi tot de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe o
perioada egala cu cel mult durata sa initiala.

Lasă un comentariu