In atentia persoanelor fizice!

Distribuie pe:

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Mures informeaza
contribuabilii asupra faptului ca marti, 25 iunie 2013, este termenul
limita pentru efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit si
contributiile sociale de asigurari sociale de stat si de sanatate, aferente
trimestrului II al anului fiscal 2013.
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente,
cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole impuse in sistem real,
prevazute la art. 71 alin. (5) din Codul fiscal, precum si din silvicultura si
piscicultura, cu exceptia veniturilor din arendare, sunt obligati sa
efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit. Sunt
exceptati contribuabilii care obtin venituri pentru care platile anticipate
se stabilesc prin retinere la sursa.
Obligatia de a efectua plati anticipate in contul impozitului pe venit
se mentine indiferent daca contribuabilii sunt impusi in sistem real sau
la norma de venit.
Achitarea de catre contribuabili a obligatiilor de plata, dupa termenul
de scadenta, atrage perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere,
stabilite potrivit art. 119-120^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedura Fiscala, Republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Director executiv,

Lasă un comentariu