Conditia cadrelor didactice din Romania, in date statistice

Distribuie pe:

Romania se numara printre statele membre ale UE in care salariul de
baza pentru profesori, raportat la produsul intern brut/locuitor, este
unul dintre cele mai mici � sub 50%. Comparativ, acest raport ajunge la
141% in Germania si 136% in Spania (Comisia Europeana ,,Supporting
the Teaching Profession�). Potrivit surselor europene, Romania este
una dintre tarile in care un cadru didactic are nevoie de mai mult de 34
de ani la catedra pentru a ajunge la salariul maxim posibil din punct
de vedere legal. Aceasta situatie este recunoscuta si de studiile
efectuate pe plan intern, care atrag atentia si asupra consecintelor
pe care aceste diferente le au asupra structurii personalului didactic
(imbatranirea personalului didactic, rata mare de parasire a profesiei
in prima etapa a carierei), asupra motivatiei pentru cariera de profesor
(interesul scazut al tinerilor pentru cariera didactica) si, implicit, asupra
calitatii educatiei (Institutul pentru Stiintele Educatiei, Raportul
national privind masurile intreprinse pentru punerea in aplicare a
Conventiei si Recomandarilor asupra luptei impotriva discriminarii in
domeniul educatiei).
Numarul de cadre didactice din invatamantul prescolar a scazut in
ultimii ani (de exemplu, in anul scolar 2010-2011 au fost cu 1.000 de cadre
didactice mai putin fata de anul anterior), concomitent cu cresterea
numarului de copii care merg la gradinita. In consecinta, raportul "numarul
de copii la un cadru didactic� a crescut, ajungand la valoarea inregistrata
la inceputul anilor 2000 (Ministerul Educatiei Nationale, Raport privind
starea invatamantului preuniversitar din Romania, 2011).
Dincolo de informatiile statistice cu privire la procentul cadrelor
didactice calificate, o importanta deosebita o are stabilitatea
resurselor umane. Astfel, ARACIP atrage atentia asupra necesitatii
unor programe nationale de stabilizare reala a cadrelor didactice, in
conditiile in care, la nivelul scolilor evaluate in anul scolar 20112012, s-a constatat ca aproape 1 din 6 cadre didactice erau noi, iar
in unele scoli, fluctuatia personalului didactic ajungea la 30-40%
anual (Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul
Preuniversitar, Raport privind starea calitatii in sistemul de invatamant
preuniversitar din Romania).

Lasă un comentariu