C O N V O C A T O R

Distribuie pe:

In conformitate cu Dispozitia Primarului nr. 1.596 din data de 7 iunie 2013, se
convoaca sedinta ordinara a Consiliului local municipal Targu-Mures, care
va avea loc joi, 13 iunie 2013, orele 14.00, la sediul Municipiului Targu-Mures
din Piata Victoriei, nr. 3, sala 45, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Informare privind situatia pasunilor aflate in proprietatea privata a
Municipiului Targu-Mures si aplicarea O.U.G. nr. 34/2013 referitoare la
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente.

2. Proiect de hotarare privind alegerea unui viceprimar.

3. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului local municipal
nr. 197/2007 referitoare la aprobarea Regulamentului de stabilire de
masuri unitare de organizare si asigurare a dezvoltarii si intretinerii spatiilor
verzi din Municipiul Targu-Mures.

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului municipal nr.
377/17.09.2009 referitoare la aprobarea amplasarii bustului scriitorului S�t� Andr�s.

5. Proiect de hotarare privind inceperea demersurilor legale pentru
depunerea candidaturii Municipiului Targu-Mures la titlul de "Capitala
culturala europeana�.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii Scolii
Gimnaziale nr. 2 din Municipiul Targu-Mures in "Scoala Gimnaziala Dr. Bern�dy
Gy�rgy �ltal�nos Iskola�.

7. Proiect de hotarare privind stabilirea regimului de detinere a cainilor de
companie si accesul acestora pe unele zone publice din Municipiul TarguMures (parcuri special amenajate).

8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Cap. I - Conditii de
acces din anexa la HCL nr. 127/2012 privind aprobarea conditiilor de acces si
a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj invederea repartizarii locuintelor
situate in B-dul Pandurilor, nr. 44-46.

9. Proiect de hotarare privind modificarea punctului 5 din Anexa nr. 1 a
Hotararii Consiliului local municipal nr. 145/20.12.2012 referitoare la aprobarea
taxelor speciale pe anul 2013, percepute prin Serviciul Public Comunitar de
Evidenta a Persoanei.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului TarguMures la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national, in vederea
achizitionarii a 2 (doua) autoturisme pentru dotarea Directiei Politia Locala.

11. Proiect de hotarare privind cuprinderea in Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare incheiat cu operatorul S.C.
Compania Aquaserv S.A. Targu-Mures a noilor mijloace fixe si a terenului aferent,
care sunt parte a Serviciului de alimentare cu apa si canalizare, din domeniul public al
Municipiului Targu-Mures, realizate prin investitii derulate de operator.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunelor Cuci si Saschiz din
judetul Mures la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Secuieni din judetul
Harghita la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES.

14. Proiect de hotarare privind reactualizarea componentei comisiei
constituite in vederea vanzarii prin licitatie publica a imobilelor aflate in
proprietatea privata a Municipiului Targu-Mures.

15. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de licitatie
numita prin Hotararea Consiliului local municipal nr. 197/19.05.2011.

16. Proiect de hotarare privind luarea unei decizii referitoare la serviciul
public de alimentare cu energie termica in Municipiul Targu-Mures.

17. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren in suprafata de 23 mp din
Targu-Mures, str. Posada, nr. 82E, in proprietatea publica a Municipiului TarguMures din proprietatea lui Banc Carmen Elena.

18. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul
privat al Municipiului Targu-Mures a terenului in suprafata de 127,69 mp
aferent spatiului comercial situat in Targu-Mures B-dul 1848, nr. 15.

19. Proiect de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren aferente unor
constructii private, din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targu-Mures.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei de amplasare a unui
pilon de telecomunicatii in Targu-Mures � Platoul Cornesti.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan
Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinta
individuala, str. Apelor, nr. 5� proprietari- beneficiari: Pop Ioan si Pop Viorica.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de
amplasament pentru construire locuinta unifamiliala, D+P+M�, str. CORNESTI, nr. 20
proprietari - beneficiari: Butuc Ovidiu Mugurelsi Butuc Simona Adriana.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan
Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru extindere depozit produse
industriale, str. Duzilor, nr. 1� Beneficiar- Proprietar: S.C. "SurubTrade�S.R.L.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ
- lotizare teren in vederea construirii unui ansamblu nou de locuinte�, str.
Remetea nr.15, cu regulamentul local de urbanism afferent, beneficiar: SC
"Doru Autoactiv Impex� SRL.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea de urbanism "Plan Urbanistic
Zonal - reconformare zona din UTR�AI2a - subzona unitatilor predominant industriale
"in UTR� CM1- subzona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau
discontinuu pentru dezvoltare zona de servicii�, str. Gh. Doja, nr. 177� si a regulamentului
local de urbanism aferent beneficiar-proprietar: S.C. "Prodcomplex�S.A.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea unor taxe noi speciale de parcare
in incinta Complexului de Agrement si Sport "Muresul�.

27. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de scoaterea unor
bunuri din lista bunurilor mobile proprietatea Municipiului Targu-Mures, supuse
anterior valorificarii, aflate in centralele termice dezafectate, din zona de
termie neconcesionata.

28. Proiect de hotarare privind rectificarea si completarea suprafetelor
unor pozitii din Hotararea Consiliului Local nr. 125/2001 referitoare la modificarea
si completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului
Targu-Mures, aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 213/1999.

29. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre Kiss Ladislau a
terenului in suprafata de 14,11 mp, teren apartinand Municipiului Targu-Mures.

30. Proiect de hotarare privind concesionarea directa catre Vintila Ionel
Ioan si Vintila Marioara a terenului in suprafata de 15,60 mp, teren apartinand
Municipiului Targu-Mures.

31. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren in suprafata de 21 mp din
Targu-Mures, str. Pomilor nr. 2, in proprietatea publica a Municipiului TarguMures, din proprietatea lui Colcer Vladut si Colcer Anca Nicoleta.

32. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comisiei de
predare - primire a bunurilor mobile aflate in centralele termice dezafectate.

33. Proiect de hotarare privind unele masuri in reglementarea inscrierii in
C.F. a unor terenuri aflate in patrimoniul Municipiului Targu-Mures.

Primar,

Lasă un comentariu