A inceput inscrierea la examenul de bacalaureat

Distribuie pe:

Toti candidatii la examenul de bacalaureat national 2013 completeaza
documentele-tip de inscriere in perioada 27-31 mai, pentru sesiunea
iunie - iulie, respectiv 15-19 iulie, pentru sesiunea august - septembrie,
conform Ordinului MECTS nr. 5610/31.VIII.2012 privind organizarea si
desfasurarea examenului de bacalaureat national 2013.
Fac exceptie candidatii care participa la sesiunea speciala a
examenului de bacalaureat, pentru absolventii de liceu participanti la
loturile nationale largite ce se pregatesc pentru Olimpiadele si
Concursurile Internationale.
Toti candidatii completeaza partea 1 a fisei � tip, iar cei care solicita
recunoasterea/echivalarea unor probe sustinute in sesiunile anterioare
completeaza din fisa-tip, pe langa partea I, si partea a II-a. Candidatii
care, in cel putin una dintre clasele a IX-a, a XII-a, au obtinut premii
individuale la concursuri/ olimpiade scolare internationale,
recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale, la o disciplina inclusa
in lista disciplinelor de bacalaureat si care solicita echivalarea probei
scrise respective, completeaza, pe langa partea I, si partea a III-a din
fisa-tip. Candidatii care au obtinut o certificare cu recunoastere
internationala a competentelor lingvistice si care solicita
recunoasterea si echivalarea acestora cu proba C, completeaza, pe
langa cererea de inscriere, si anexa 2b, iar cei care au obtinut o
certificare cu recunoastere europeana a competentelor digitale si
solicita recunoasterea si echivalarea acestora cu proba D,
completeaza, pe langa cererea de inscriere, si anexa 2c.
In perioada 3-7 iunie, pentru sesiunea iunie - iulie, si in perioada 1216 august, pentru sesiunea august - septembrie, fiecare comisie de
bacalaureat judeteana/ a municipiului Bucuresti centralizeaza datele
completate de comisia din centrul de examen si transmite catre Comisia
Nationala de Bacalaureat datele centralizate, utilizand aplicatia
specifica (doar in format electronic). Datele se salveaza pe un CD,
care va fi sigilat de presedintele comisiei judetene de bacalaureat, in
prezenta a doi membri. CD-ul va fi inchis intr-o incinta securizata.
Prelucrarea datelor colectate in urma inscrierilor se realizeaza de
persoanele abilitate si nominalizate in acest sens.

Lasă un comentariu