ZIUA EROILOR, CINSTITĂ ȘI SĂRBĂTORITĂ LA REGHIN

Distribuie pe:

În ziua de joi, 6 iunie 2019, întreaga suflare creștinească sărbătorește Înălțarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos și, deopotrivă, în aceeași zi sunt cinstiți toți eroii neamului românesc, care au sfințit glia țării cu scump sângele lor. Ziua de joi, 6 iunie 2019, a reprezentat o sărbătoare de răsunet pentru municipiul Reghin. După ce s-a oficiat în biserici Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, glasul clopotelor de biserici a răsunat, aducând aminte de acei fii ai neamului care și-au dat viața pentru țară. La monumentul eroilor din parcul central al municipiului Reghin a avut loc, de la ora 12.30, un eveniment omagial deosebit, de o profundă trăire emoțională și o înălțare în spirit, în cuget și în gând, menit a-i cinsti pe toți eroii căzuți pentru apărarea țării și a pământului strămoșesc. La eveniment a luat parte mulțime mare de reghineni, oficialități locale, preoți, dascăli, veterani de război, elevi etc.

Evenimentul a debutat cu arborarea drapelului României și intonarea Imnului de Stat de către Fanfara municipiului Reghin. S-a păstrat un moment de reculegere, apoi a fost oficiată o rugăciune de pomenire a eroilor, de către un sobor impresionant de preoți, în frunte cu preot Valentin Vârva, protopopul ortodox al Reghinului, care a evocat jertfa eroilor români. În cuvântul de deschidere, dr. Florin Bengean a vorbit despre semnificația marcantă a acestei zile deosebite și despre jertfa tuturor eroilor neamului românesc pentru apărarea și demnitatea pământului strămoșesc.

În discursul domniei sale, doamna ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin, a reliefat importanța jertfei eroilor căzuți pe toate câmpurile de luptă, a vorbit de respect, de recunoștință, pe care cei de azi trebuie să le aibă față de cei care și-au dat viața pentru țară. Și de această dată, în expunerea extrem de harnicului primar al Reghinului, a răsunat dragostea de țară, de frumos, respectul pentru înaintași și cinstirea tuturor eroilor neamului românesc.

A urmat un scurt program artistic care a constat în cântece patriotice interpretate de copii ai Ansamblului „Flori de pe Mureș", după care a avut loc depunerea de coroane de flori din partea mai multor instituții: Asociația Națională a Veteranilor de Război - Subfiliala Reghin, Primăria municipiului Reghin, Detașamentul de Pompieri Reghin, Detașamentul de Jandarmi Reghin, Poliția municipiului Reghin, Vatra Românească, Școala Gimnazială „Augustin Maior" Reghin, Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu" Reghin, Partidul Social Democrat, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Național Liberal, Partidul Mișcarea Populară.

A fost un eveniment încărcat de emoție, prin care au fost comemorați toți eroii neamului românesc. Cercetarea trecutului poporului nostru, trecut de multe ori, însemnat cu sânge de erou, ne întărește cu prisosință, în suflet, dragostea de neam și simțul demnității naționale, prin plămădirea și existența bimilenară și continuă a poporului nostru în aria geografică în care el s-a format.

Cartea neamului nostru ne arată pilde de eroism ale înaintașilor, pentru apărarea pământului strămoșesc de cotropitori străini, pentru împlinirea idealului de unitate națională și dreptate socială. Cartea neamului nostru este plină de fapte de eroism al celor mai buni fii ai patriei, al maselor populare în lupta lor pentru eliberare și pentru dreptate socială, pentru dreptul de a se bucura de roadele muncii lor. Cartea neamului nostru, de multe ori, s-a scris cu litere de sânge. La vremuri de răscruce, românii au luptat până la jertfa supremă, și-au apărat glia strămoșească pe care au sfințit-o cu scump sângele lor.

Momentele grele și de răscruce ale neamului nostru românesc au însemnat și continuă să rămână în istoria poporului nostru, ca niște acte nedezmințite și în veac mărturisitoare despre vrednicia acestui popor, despre setea lui de libertate, dreptate și neatârnare, o expresie a jertfelniciei pentru înfăptuirea idealului național. Momentele de cumpănă și de grea încercare au exteriorizat și spiritul de solidaritate și întrajutorare, caracteristic românilor trăitori pe toate meleagurile de atunci și de azi ale pământului strămoșesc. Românii de toate stările, de toate categoriile sociale, de toate vârstele și ocupațiile și-au înmănunchiat, atunci, sârguințele și au venit, pe felurite căi, în sprijinirea morală și materială a celor ce luptau pentru binele poporului român.

 

Lasă un comentariu