COMPLETARE CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SC ELECTROMURES SA

Distribuie pe:

Consiliul de Administratie al SC ELECTROMURES SA, cu sediul in TarguMures str. Calarasilor nr. 112-114 jud. Mures, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J 26/309/1991 si avand CIF RO 1220411, in baza
prevederilor statutare si ale Legii nr. 31/1995 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, tinand seama de
retragerea din structurile de conducere ale unui membru al Consiliului
de Administratie al societatii, dispune completarea Convocatorului
Adunarii Generale a Actionarilor nr. 36/07.05.2013, inregistrat la Oficiul
Registrul Comertului sub nr. 19761/07.05.2013, cu un nou punct pe ordinea
de zi, cu urmatorul cuprins:
"Revocarea din functia de administrator a dlui Vineth, descarcarea
de gestiune a acestuia si numirea in functie a unui nou membru al
Consiliului de Administratie�.
Restul prevederilor din cuprinsul convocatorului mai sus mentionat
raman neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC Electromures SA,
prin avocat MAGERUSAN DRAGOS

Lasă un comentariu