PROPUNERI PRIVIND REVIZUIREA CONSTITUTIEI ROMANIEI (IV)

Distribuie pe:

13. Se interzice traseismul politic.
Traseismul politic nu are nicio
motivatie doctrinara. Motivatia
reala este coabitarea dintre lipsa
de moralitate si interesul personal,
interes care de altfel se
regaseste si la nivelul conducerii
tuturor partidelor politice care, la
randul lor, se slujesc de aceasta
meteahna insalubra pentru a-si
face jocurile.

14. Este neadmisa folosirea
titlurilor de noblete in Romania.
Pentru a face o anume ordine
in relatiile noastre cu prezentul,
este cazul sa ne intoarcem si la
Constitutia Romaniei din anul 1923 in
care putem gasi suport pentru
reglementari care, fiind necesare si
in prezent, trebuie repuse in drepturi.
In anul 1923, cu toate ca in tara
noastra forma de guvernamant
era monarhie constitutionala si nu
republica - ca in prezent - din
considerente realiste si bine
cumpanite, prin paragraful al doilea
din cuprinsul articolului 10 din
Constitutia acelui an, s-a hotarat:
,,Titlurile de noblete sunt si raman
neadmise in Statul Roman.�
Titlurile de noblete pe care si le
atribuie unii cetateni romani sunt
in flagranta contradictie cu bunul
simt, precum si cu forma de guvernamant
a statului roman.

15. Invatamantul confesional este
limitat numai la pregatirea personalului
deservent, conform legii.
Constitutia, in art.32 alin.(5)
prevede ca invatamantul de toate
gradele se desfasoara in unitati
de stat, particulare si confesionale,
in conditiile legii.
Inseamna ca in Constitutie se
prevede ca, printre altele, cele 18
culte religioase recunoscute in
Romania au dreptul sa deschida
unitati de invatamant - nu se
precizeaza daca numai pe cheltuiala
proprie sau si cu ajutorul
statului - de toate gradele, adica
de la gradinita pana inclusiv la
universitati cu facultati aferente.
In orice domeniu trebuie sa
existe un anume echilibru, niste
limite, care sa fie impuse de
anumite realitati considerente,
care sa fie in consonanta cu
interesele statului roman.
Cel mai important considerent
este protejarea preceptelor in
care se doreste sa existe statul
roman. Dupa cum este definit
statul roman in cele continute de
articolul 1 al Constitutiei, unul
dintre atributele acestuia este
,,unitar�. Din cate se pare, sau nu
se cunoaste ceea ce inseamna
,,unitar�, sau se face abstractie de
acest atribut. Prin ,,unitar�, atunci
cand ne referim la un stat, nu se
intelege numai unitatea teritoriala,
nu numai faptul ca nu se permite
fractionarea autoritatii publice a
statului, pentru a nu se permite
aparitia unor structuri paralele, ci
trebuie sa se inteleaga si faptul ca
acest atribut cuprinde si unitatea
strict legata de o anume educatie
care sa joace rolul de liant dintre
cetatenii statului, dintre diferitele
componente/segmente umane ale
structurii statului respectiv, in cazul
nostru, statul roman.
In situatia ca prin organizarea
sistemului de invatamant, chiar si ,,in
conditiile legii�, de o asemenea
maniera incat cultele religioase
inafara invatamantului specific,
necesar pentru pregatirea personalului
deservent specific, are
posibilitatea legala de-a educa
copiii, tineretul, intr-un anume mod
cu specific propriu, nu se pune
firesc si normal intrebarea: in ce
masura copiii, tineretul, educat
printr-un astfel de sistem de invatamant,
vor fi capabili sa raspunda
afirmativ la necesitatile de existenta
si de dezvoltare a statului roman?
Unitatea reala a statului roman si
a poporului roman, fara de care nu
putem exista, nu se rezuma numai la
teritoriu, numai la unitatea sistemului
de autoritati, institutii etc..., ci
in special la unitatea intre cetatenii
statului, care este indispensabila,
este vitala pentru existenta statala.

16. Serviciul militar este obligatoriu.
Cetatenii pot fi incorporati de la
varsta de 20 de ani si pana la varsta de
35 de ani, cu exceptia voluntarilor, in
conditiile legii organice.
Cum se considera ca este aplicabil
art.55 din Constitutie daca
tineretul din Romania nu face niciun
fel de pregatire militara?

17. Se impune ca revizuirea
Constitutiei sa fie de bun augur si
pentru cetatenii Romaniei de
nationalitate romana care traiesc
in unitati administrativ-teritoriale
in care sunt minoritari.
Aceasta realitate, care este
astazi ignorata de actualii conducatori,
trebuie luata in considerare
in cel mai serios mod posibil si prin a
se cuprinde in Constitutia revizuita,
prevederi referitor la problemele
specifice ale acestora, prin care sa
fie protejati in modul cel mai realist
si responsabil posibil.

18. Cetatenii Romaniei au drept
de vot de la varsta de 18 ani,
impliniti pana in ziua alegerilor
inclusiv. Toti cetatenii cu drept de
vot sunt obligati sa-si exercite
acest drept, prin a participa la
scrutinurile electorale.
Modul in care se desfasoara
viata curenta a fiecarui cetatean
este legata si de participarea
tuturor cetatenilor la actiunea prin
care alegem, dintre noi, pe aceia pe
care ii consideram ca intrunesc
conditiile necesare pentru a conduce
treburile publice.

19. Organizatiile care submineaza
ordinea constitutionala si
ordinea de drept, organizatiile
iredentiste, revansarde si organizatiile
care promoveaza separatismul
etnic, teritorial, sovinismul,
xenofobia, sunt si raman interzise.

20. Pe teritoriul statului roman
sunt interzise manifestarile cu
caracter iredentist, revansard si
orice manifestari care incita la
separatism etnic, teritorial, la
sovinism, la xenofobie.

21. Intrarea pe teritoriul Romaniei a
cetatenilor straini, indiferent de
calitatea pe care o au in statul de
origine, care prin orice modalitate
si mijloace se amesteca in treburile
interne ale Romaniei este interzisa.

22. Sarbatorile oficiale ale
statelor cu care Romania intretine
relatii diplomatice pot avea loc
numai la sediile reprezentantelor
diplomatice ale acestora.

23. Simbolurile localitatilor si
unitatilor administrativ-teritoriale,
recunoscute prin lege, nu vor
putea contine elemente cu conotatii
etnice si elemente straine
statului roman.

24. Denumirile traditionale sau
cele de circumstanta, ale unor
componentele teritoriale, nerecunoscute
prin lege, nu pot fi folosite
si nici nu pot avea simboluri
reprezentative.

25. Deputatii, senatorii si membrii
partidelor politice, daca incalca
prevederile constitutionale,
sunt trasi la raspundere juridica.
Se va legifera in acest sens.

26. Legile vor cuprinde sanctiuni
pentru nerespectarea prevederilor
acestora.

- Sfarsit -

Lasă un comentariu