ZIUA ARHIVELOR NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

Distribuie pe:

La 31 octombrie 1864 intra în vigoare „Regulamentul pentru Organizarea Arhivelor Statului" care prevedea că „În Arhivele Statului se depun toate actele de interes public, a căror conservare se va socoti de folos şi care nu mai sunt trebuincioase serviciului ministerelor sau dregătoriilor centrale şi generale dependente de acestea".

Cu toate că instituţia Arhivelor Statului a luat fiinţă în baza prevederilor „Regulamentului Organic", prima constituţie modernă românească intră în vigoare la 1 mai 1831 în Ţara Românească şi la 1 ianuarie 1832 în Moldova, a fost aleasă ziua de 31 octombrie, deoarece prin intrarea în vigoare a „Regulamentului pentru Organizarea Arhivelor Statului" se puneau bazele unei instituţii moderne, cu atribuţii clare pe linia păstrării, conservării şi folosirii documentelor cu valoare istorică sau practică.

Un moment important în evoluţia instituţiei arhivelor l-a constituit „Legea pentru Organizarea Arhivelor Statului" din anul 1925, care consfinţea pe lângă sarcina de păstrare a documentelor şi activitatea ştiinţifică a instituţiei.

Instituţia a funcţionat sub denumirea de Arhivele Statului până la apariţia Legii 16/1996, când denumirea ei s-a schimbat în Arhivele Naţionale.

Din punct de vedere instituţional, în judeţul nostru instituţia arhivelor şi-a început activitatea la 1 ianuarie 1951, când s-a înfiinţat „Serviciul Regional Mureş al Arhivelor Statului", având competenţă teritorială pe raza actualelor judeţe Mureş, Harghita şi Covasna.

Arhive au existat însă la instituţiile administrative care au funcţionat pe teritoriul nostru, la cele judecătoreşti, şcolare, industriale, comerciale etc., care au fost ulterior preluate de către instituţia Arhivelor.

În prezent Arhivele Mureşene deţin aproape 7.000 de metri liniari de arhivă cu documente originale din perioada 1369-1989, scrise în limbile română, maghiară, germană şi latină, atestând viaţa materială şi spirituală a locuitorilor meleagurilor mureşene.

Acest patrimoniu este valorificat atât de către cercetătorii din ţară şi din străinătate care frecventează sala de studiu a direcţiei, cât şi de către angajaţii direcţiei, specializaţi în arhivistică şi istorie, cunoscători ai limbilor şi paleografiilor în care sunt scrise documentele din depozitele direcţiei.

Valorificarea ştiinţifică a fondului Arhivistic Naţional se face prin publicarea de studii, articole, lucrări de specialitate, prin organizarea unei sesiuni de comunicări ştiinţifice sub genericul „Arhivele şi Cercetarea Istorică" în colaborare cu Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureş şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe şincai"al Academiei, ajunsă în acest an la cea de a XII-a ediţie şi prin publicarea „Anuarului Arhivelor Mureşene", din care au apărut patru numere în perioada 2001-2005.

Începând cu anul 2012 s-a reluat publicarea unei noi serii din Anuar, din care au apărut două volume, cel pentru anul 2014 fiind sub tipar. De asemenea, este în curs de apariţie un DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC AL ARHIVIşTILOR ARDELENI, în care vor fi publicate peste 40 de biografii ale celor care au slujit arhivele ardelene, dar care din păcate nu mai sunt printre noi.

De curând la Cluj-Napoca a fost lansat GHIDUL BILINGV AL FONDURILOR şI COLECŢIILOR ARHIVISTICE PRIVITOARE LA TRANSILVANIA ANTERIOARE ANULUI 1918/1919 JUDEŢUL MUREş, întocmit de PAL ANTAL SANDOR, fost arhivist la Arhivele Mureşene, sub egida ARHIVELOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA şI UNGARIA. Lucrarea este bilingvă, fiind un util îndrumător pentru cercetătorii care studiază perioada menţionată în ghid.

Arhivele Mureşene sunt şi în slujba cetăţeanului, anual fiind eliberate sute de copii, extrase şi certificate de pe documentele deţinute, necesare pentru reconstituirea drepturilor patrimoniale sau de altă natură.

Pentru mai buna informare a cetăţenilor, pe pagina de internet a Arhivelor Naţionale care poate fi accesată la adresa www.arhivelenationale.ro au fost postate Listele cu fondurile şi colecţiile arhivistice aflate în păstrarea arhivelor judeţene cu specificarea denumirii, a anilor extremi şi a numărului unităţilor arhivistice existente.

De asemenea, sunt postate inventarele fondurilor şi colecţiilor date în cercetare, la arhivele judeţene, precum şi la Arhivele Naţionale din Bucureşti.

Sunt publicate de asemenea modele de cereri pentru îndrumarea petenţilor care se adresează Arhivelor Naţionale din Bucureşti sau unităţilor teritoriale din ţară.

Adresa de e-mail a Arhivelor Naţionale Mureş este: mures.an@mai.gov.ro.

Lasă un comentariu