DASCĂLI MUREȘENI - ANAMARIA GĂLĂȚEAN

Distribuie pe:

Sute de biografii am redactat, stilizat, corectat, readaptat, din cele 1.400 incluse între coperțile cărții „Dascăli mureșeni", din care au văzut lumina tiparului șapte volume. Cartea face parte dintr-un proiect cultural de anvergură, poate cel mai cuprinzător în domeniul publicisticii, inițiat de Ilarie Gh. Opriș, avându-l, la început, colaborator pe istoricul Traian Bosoancă, pentru care timpul n-a mai avut răbdare să vadă editat cel dintâi volum. Ei bine, în această lucrare care nemurește atâția și atâția slujitori ai școlii mureșene și românești, au fost publicate biografii ale unor familii întregi de dascăli, alcătuite din doi, trei, patru, ba chiar șase membri, cum a fost cazul fraților Borda, din satul Beica de Sus. Șase învățători și profesori, plus patru soții de-ale lor. Între biografii de dascăli, și familia Kemendi Karol și Lia, printre „eroii" volumului VI al cărții de care vorbim. Iată-l acum pe al treilea membru al familiei Kemendi.

Încă tânăra Anamaria Gălățean, numele soțului ei, Lucian, cu care se bucură de băiețelul lor Patric. Am spus încă tânără, întrucât Anamaria Gălățean abia a împlinit vârsta de 34 de ani. Din datele trimise am reținut că studiile și le-a început la fosta Școală Generală Nr. 5 din municipiul Târgu-Mureș, oraș în care s-a născut, școala purtând astăzi numele voievodului Mihai Viteazul. Absolventă de generală fiind, Anamaria Gălățean și-a îndreptat pașii spre Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu". Chemarea și vocația educației copiilor prin studiu școlar. Va fi promoția anului 2000 de educatori-învățători.

La catedră ajunge însă în anul 2004, între timp făcându-și studiile la Facultatea de Geografie - Limba engleză din cadrul Universității „Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca; practicând voleiul și baletul, moștenind astfel pasiunea ambilor părinți. Un an școlar va preda limba engleză la Liceul de Artă și la Gimnaziul „Dacia", unde rămâne și se titularizează pe post. Și Anamaria Gălățean va participa la cursuri de specializare, fie în țara noastră, fie în străinătate. Să precizăm și faptul că sora ei, Lia Kemendi, este balerină la Berlin. La Școală Gimnazială „Dacia" a fost consilier educativ, responsabil pentru aria curriculară Limbă și comunicare, acum fiind responsabil pentru catedra de limbi străine. Din câte am înțeles, îi face o mare plăcere să lucreze cu copiii, doar nu întâmplător a optat pentru meseria de educatori-învățători la liceul pe care l-a absolvit. Evident fapt este că astăzi stilul de învățare a limbii engleze, în cazul profesoarei Anamaria Gălățean (aflată în curs de obținere a gradului didactic I), a evoluat, el oferind metode care să îmbine plăcutul cu utilul, metode folosite în procesul de învățare de cea de care scriem în aceste rânduri.

„Am încercat tot timpul - spune Anamaria Gălățean - prin activitățile pe care le-am desfășurat, să inspir elevilor dorința de a învăța limba engleză, nu din obligație, ci din plăcere". Iată, așadar, încă o familie de dascăli dăruiți școlii și educației!

Lasă un comentariu