Dascăli mureșeni - MIOARA ANGELA STOICA

Distribuie pe:

Plaiuri dobrogene, iată obârșiile celei despre care va fi vorba în această scriere despre dascăli mureșeni. Pe meleaguri mureșene vine tocmai de la malul Mării Negre. Din Constanța, unde s-a născut în ziua de 27 ianuarie a anului 1973. Și, ajunge aici, la Târgu-Mureș, prin via (ca să folosim un termen de la căile ferate) Mediaș, oraș în care-și face studiile primare și gimnaziale la Școală Generală nr. 3, apoi, pe cele liceale, la „Ștefan Ludwig Roth", cursuri de învățământ preuniversitar, urmate în perioada anilor 1979-1991. În acest an, 1991, devine studentă la Facultatea de Matematică și Informatica a Universității „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. În anul 1995 obține diploma de licențiat în matematică. La universitatea clujeană își obține definitivarea în învățământ (1997), gradul didactic II (2003) și gradul didactic I (2009), cu lucrarea „Polinoame cu coeficienți complecși".

După încheierea studiilor universitare ajunge la Târgu-Mureș, și întâiul loc de muncă îl va avea la Grupul Școlar „Gheorghe Marinescu", unde funcționează ca profesor de matematică între anii 1995-1997. La Școala Gimnazială „Romulus Guga" se va titulariza pe post de profesor de matematică, va fi șef de catedră matematică, responsabilul Comisiei metodice de matematică și științe, precum și diriginte. Din anul 2009, profesoara Mioara Angela Stoica, mamă a doi copii, și până în prezent, adică anul 2014, își va desfășura activitatea didactică la Școală Gimnazială „Dacia". Inversând lucrurile și, metaforic vorbind, profesoara Mioara Angela Stoica din „Dacia" ajunge să-i „cunoască" pe Romulus Guga, Gheorghe Marinescu, Babeș și Bolyai, Ștefan Ludwig Roth, oameni de știință și litere.

Numeroase au fost și sunt atribuțiile, participările la cursuri de perfecționare profesională, la conferințe de specialitate, ale profesoarei Mioara Angela Stoica. Vom nominaliza câteva dintre toate acestea. Șef de catedră de matematică, organizator și coordonator al Centrului de excelență în matematică, organizator al concursurilor „Cangurul" (2009-2014) și „Lumina Math" (2012-2014), membru în Comisia de evaluare a concursurilor școlare de matematică, profesor însoțitor al echipajului de elevi participanți la Concursul internațional de matematică „David Geller". Cu lucrarea „Învățarea prin joc și creativitate" participă la Conferința internațională „Creativitate și inovație în educație", iar cu lucrarea „Matematica între joc și creativitate" își semnează prezența la Conferința Națională „Didactica matematicii" (mai 2013).

Cu elevii se prezintă la concursuri de matematică, ca de pildă: „Al. Papiu Ilarian", „David Geller", „Cangurul", „Lumina Math", „Grigore Moisil", „Gheorghe Lazăr", „M. țarină", „Numerus", „Simon Petru". Cu ce rezultate? Dintre cele mai bune: premii I, II, III, mențiuni. O sumedenie de succese ale elevilor pasionați de matematică. Cu diplomă de studii postuniversitare de specializare în domeniul managementului proiectelor, obținută la Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș, în final profesoara Mioara Angela Stoica spune „încerc tot timpul să mă perfecționez".

Lasă un comentariu