Din codul manierelor elegante (II)

Distribuie pe:

Strângerea de mână: constituie unul din gesturile tradiţionale umane, simbolizând bunele intenţii, sentimente de prietenie, de cordialitate, de bucurie, faţă de persoanele întâlnite. Strângerea de mână poate interveni fie când persoanele care s-au salutat se opresc pentru a sta de vorbă, fie cu ocazia prezentării lor. Mâna se strânge cu capul descoperit, cu o uşoară înclinare a acestuia şi privind faţa celui pe care îl saluţi. Mâna trebuie întinsă hotărât, dar degajat, palma trebuie să cuprindă întreaga palmă a interlocutorului, strângerea să fie evidentă, fermă, scurtă şi nu prea puternică. Acest salut trebuie să emane un sentiment de căldură şi cordialitate.

Sărutul mâinii: sărutul mâinii constituie un act de curtoazie, numai dacă este făcut cu discreţie. Femeia întinde mâna bărbatului care o salută. Acesta o prinde cu vârful degetelor, se apleacă asupra ei şi îşi lipeşte buzele de mână.

Rolul educaţiei primite în familie capătă o mare importanţă, căci aceasta influenţează spiritul, manierele şi caracterul.

Lasă un comentariu