O sărbătoare pornită din suflet

Distribuie pe:

Chiar dacă conducerile administrativ-locale a nenumăratelor localităţi, din păcate, nu şi-au manifestat dorinţa de a marca în vreun fel cei 156 de ani de la unirea Moldovei cu Ţara Românească, pe toată lungimea lor n-ai văzut un steag tricolor pavoazat dând zilei Naţionale de 24 Ianuarie acel aer sărbătoresc. În comuna Albeşti, Primăria, alături de asociaţiile folclorice din cele trei sate, respectiv Boiu, Ţopa, şi Albeşti, au hotărât cu de la sine convingere să purceadă ad-hoc la organizarea unui spectacol dedicat Zilei Unirii. Ceea ce face cu atât mai meritoriu acestui de suflet demers este participarea formaţiunilor artistice din cele trei aşezări rurale frăţeşti, neavând nevoie de niciun sprijin material sau pecuniar din partea cuiva decât simpla vocaţie a iubirii de neam şi de ţară. Au purces la organizarea unui program artistic demn de toată lauda, intitulat „Hora Unirii", invitând locuitorii comunei să participe, cu mic cu mare, la spectacolul folcloric dedicat zilei Unirii Principatelor Române, program artistic susţinut în Căminul Cultural, devenit locul multor întâlniri cultural-artistice. Localnicii au umplut până la refuz sala de spectacole, au ovaţionat îndelung prestaţia grupurilor folclorice, a interpreţilor, trăind intens fiecare apariţie scenică. Un lucru demn de toată lauda este dragostea, apropierea atâtor tineri de frumuseţea cântecului şi jocului popular românesc. La acest eveniment au participat: prestigiosul Grup folcloric „Doina Albeşti", condus de soţii Felicia şi Laurenţiu Stan, Ansamblul „Românaşul" Albeşti, ai cărui componenţi sunt tineri dansatori, ce au ajuns prin desăvârşirea artistică a dansului la cote înalte de exprimare, abordând jocuri populare din mai toate regiunile ţării, conduşi de instructorii Zaharie şi Lazăr Stroian. Pe scenă, în faţa localnicilor, a urmat mai nou înfiinţatul grup folcloric „Arinii " din satul Boiu, urmat de cunoscutul grup folcloric „Târnava Mare" Ţopa, conduşi de iubitoarea de cântec neaoş românesc - Eusebia Şuteu. Anul acesta, grupul folcloric din Ţopa va împlini vârsta de 35 de ani de activitate neîntreruptă. Au încântat publicul soliştii vocali fraţii Nicu şi Doina Pintea. Tot în program a cântat mai tânăra interpretă de cânt românesc Ştefania Pârlea, urmată de vocea plină de sensibilitate a solistului vocal Vasile Pora, cel care cu atâta har îşi cântă dorurile, frumuseţile satului. Rica Alămorean, cu al ei cântec - creaţie personală, atât în vers, cât şi linia melodică, prin care îşi exprimă dragostea şi admiraţia pentru eroii căzuţi în încleştarea luptelor de la Oarba de Mureş, formaţia instrumentală comunală condusă de virtuozul taragotist Vasile Nicola - un mândru moţ ce îşi trage stirpea din neamul moţilor Munţilor Apuseni, şi, nu în ultimul rând, mai tânărul clarinetist Nicuşor Teşculă. Împreună, într-o frăţietate demnă de toată preţuirea, la final de spectacol, au marcat înălţătorul moment istoric, prin ţinuta celor ce îl omagiază, devenind plămada unor vremuri pline de glorie, de nemurire, încheind spectacolul printr-o imensă roată dodoloaţă, amintind de hotarele istorice a Marii Românii, dându-şi mâinile într-o înfrăţire indestructibilă, cei de pe scenă cu spectatorii, într-o impetuoasă şi mândră Horă a Unirii.

Lasă un comentariu