„Recunoștința... floare...rară"

Distribuie pe:

IISUS HRISTOS mergea odată spre Ierusalim și trecea prin mijlocul Samariei și al Galileii; Intrând într-un sat L-au întâmpinat zece leproși care stăteau deoparte și care au ridicat glasul și au zis: „IISUSE, ÎNVĂȚĂTORULE, FIE-ȚI MILĂ DE NOI!"

Iisus, văzându-i, le-a zis: „DUCEȚI-VĂ ȘI VĂ ARĂTAȚI PREOȚILOR". Dar pe când se duceau ei, s-au curățit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus, mulțumindu-I. Și acela era samarinean.

Și răspunzând Iisus a zis: „AU NU ZECE S-AU CURĂȚIT?" Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta care este de alt neam? Și I-a zis: „SCOALĂ-TE ȘI DU-TE; CREDINȚA TA TE-A MÂNTUIT".

Duminica a 29-a după Rusale, „Cei zece leproși" - Luca 17, 12-19

***

RECUNOȘTINȚA - floare scumpă, / Ce tainică în inimi înflorește; / Dar unii o sădesc doar ca s-o rumpă (rupă) / Să mir-apoi că biata veștejește.

Ilarie Chendi (1872-1913), critic literar

***

RECUNOȘTINȚA - Oricâte am suferi de la oricine, e o cinste a neamului acesta românesc că nu uită binele, măcar vorba bună pe care a primit-o odată și o CINSTE ȘI MAI MARE că el înțelege oriunde și respectă vitejia curată, jertfa de sine și IUBIREA DE NEAM.

Nicolae Iorga (1871-1940) - cel mai mare istoric român, scriitor, publicist, om politic patriot

P.S. Mulțumesc tuturor cititorilor mei care m-au felicitat pentru ceea ce fac, dar și cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a anului nou, „Anul mântuirii"-2015. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, în frunte cu buna noastră gazdă „CUVÂNTUL LIBER".

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu