Dascăli mureșeni - IRIMIE-MATEI CAMELIA

Distribuie pe:

Profesoara Camelia Irimie-Matei s-a născut în ziua de 19 decembrie 1975 în municipiul Târgu-Mureș, județul Mureș. Părinții Ioan și Otilia. Este căsătorită, are un copil.

A absolvit Universitatea ,,Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, licențiată în specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar, după care a urmat cursurile la Universitatea ,,Dimitrie Cantemir", din municipiu Târgu-Mureș, master în Asigurarea calității învățământului.

Își începe activitatea didactică ca învățătoare, la Școala Gimnazială nr. 1, Luduș în anul 1995. Își continuă activitate în municipiul Târgu-Mureș ca învățătoare începând cu anul 1997 la: Școala Generală nr.11 și 19 iar din anul 2009 este profesor la învățământul primar la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza" din Târgu-Mureș. Din anul 2013 este inspector școlar la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. A obținut gradul didactic I, în anul 2008, cu lucrarea: ,,Valențele formative ale dansurilor în dezvoltarea îndemânării la ciclul primar", având ca profesor coordonator pe prof. Leotina Buruian.

A obținut în decursul anilor premii I, II, III, speciale și mențiuni la diferite concursuri internaționale, naționale și județene organizate la nivelul învățământului primar.

Între anii 2006-2009 este coordonator structură de învățământ la Școala Generală Nr. 19, Târgu-Mureș, iar din anul 2011 este Coordonator al Consiliului Județean al Elevilor Mureș. Din anul 2013 este Inspector școlar Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

A publicat în anul 2010 pentru clasa I, „Povești din lumea literelor", precum și articolele: „Răspundere și responsabilitate în activitatea didactică", în revista ,,Infodidactica", anul 2010, la Craiova, „Activitățile extrașcolare - prilej de cunoaștere și autocunoaștere la elevi", în volumul „Tradiții, valori și perspective în științele educației", în anul 2011, editat de Gimnaziul „Sf. Gheorghe" Sângeorgiu de Mureș. Participă la simpozioanele: „Creativitate și inovație în educație", în anul 2013, ,,Copii și violența-modalități de prevenire", București, anul 2010, ,,Școala pentru fiecare și pentru toți", Târgu-Mureș, anul 2010. A participat la Conferințele Naționale a Biroului Executiv al Consiliului Național al Elevilor în: Timișoara, (2012), Botoșani (2011), Deva, (2012) și Galați (2013). A publicat diverse articole în presa locală. A participat la diferite cursuri de formare și perfecționare, participare la proiecte și parteneriate: Membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional al Ministerului Educației Naționale, Formator în cadrul proiectului: ,,Formare - Competențe integrate pentru societatea cunoașterii Modul II: Curriculum centrat pe competențe Program de formare'', ,,Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național'' - organizat de Casa Corpului Didactic Mureș, Program internațional ,,Junior Achievement", 2013, Coordonator Program Național ,,Eurojunior 2010-2012", ,,Curs de perfecționare metodist", Program de formare ,,Outdoor education/Educație dincolo de școală", Curs Inspector(Referent) Resurse Umane, Program de formare continuă ,, Educație pentru sănătate/decidenți'', Proiect strategic ,,Oferte educaționale extracurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos'', Program de formare continuă ,,Tineri împotriva violenței'', Curs de perfecționare educator parental.

În cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș a desfășurat activitățile: Monitorizarea programelor privind accesul la educație, întocmirea; Actualizarea și gestionarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului propriu; Responsabil cu difuzarea informațiilor publice; Responsabil cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și interese la nivelul I.Ș.J. Mureș; Purtător de cuvânt; Promovarea imaginii I.Ș.J. Mureș în media locală și județeană; Coordonator al Consiliului Județean al Elevilor Mureș.

Este organizator și membru în juriu la concursurile județene și naționale organizate pe domeniul educativ.

Lasă un comentariu