Eveniment editorial - SANGIDAVA 3

Distribuie pe:

Circumscris manifestărilor prilejuite de „Zilele Miron Cristea", din 117-20 iulie, de la Topliţa, volumul Sangidava 3, serie nouă, cuprinde lucrări care vor fi susţinute în cadrul Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice, cu secţiunile: I. Biserica Ortodoxă Română şi Miron Cristea, II. Grigore Vieru 80, III. Istorie, Cultură, Civilizaţie românească.

Dintre contribuţiile din sumar, remarcăm lucrările prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei - Aniversarea unirii Transilvaniei cu România, Dr. Stelian Gomboş - Biserica Ortodoxă Română între identitate concretă şi autocefalie rodnică, Pr. Ioan Morar - Valenţe poetice la Elie Miron Cristea, Pr. prof. dr. Florin Bengean - 60 de ani de la canonizarea mitropoliţilor Ilie Iorest şi Sava Brancovici şi a cuvioşilor mărturisitori Sofronie,Visarion şi a mucenicului Oprea, Dr. Alin Spânu - Miron Cristea şi serviciile de informaţii - o relaţie fără ,,încercări", dr. Adrian Deheleanu - Miron Cristea, aspecte privind implicaţiile în viaţa politică a României, prof. Pamfil şi Maria Bilţiu - Motive de mare vechime în colindele maramureşene şi româneşti, Ilie Frandăş - Cele mai vechi colinde, Ioan Eugen Man -

Noi date despre construirea ,,Bisericii de Piatră" din Târgu-Mureş.

La secţiunea GRIGORE VIERU- 80, contribuie Aurelian Antal - Ava Grigorie, Nicolae Băciuţ - Grigore Vieru - prezentul continuu, scriitorul Lazăr Lădariu - Grigore Vieru şi „Limba noastră cea română", Dr. Nicolae Bucur - Gânduri aniversare: 80 de ani de la naşterea lui Grigore Vieru, Dr. Stelian Gomboş - In memoriam: un interviu cu Grigore Vieru, Dr. Ştefan Vodă - Aforistica în opera lui Grigore Vieru, Dr. Valentin Marica - Poezia lui Grigore Vieru între Neam şi Dumnezeu, prof. Corina Bărăgan-Sporea - Vitregiile istorice care au dus la crucificarea Basarabiei, prof. Ilie Şandru - 20 de ani de la acordarea înaltului titlu de Cetăţean de Onoare al oraşului Topliţa poetului Grigore Vieru.

Secţiunea ISTORIE, CULTURĂ, CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ include printre semnatari, pe Dr. Alexandru Porţeanu - 70 de ani de la începutul eliberării teritoriului românesc de sub ocupaţia horthyistă, Dr. Ion Giurcă - Incidentul de la Vişag din toamna anului 1942, Dr. Vasile Lechinţan - Istoriografia română despre revoluţia de la 1848-1849, din Transilvania (Studiu de caz), Drd. Daniel Nicolae - Politica externă a Ungariei analizată într-un studiu al serviciului special de informaţii, din septembrie 1943, Drd. Marcin Mariowski - Exemple ale alianţei dintre cea de a Doua Repubică Polonă şi România Mare, în presă şi alte publicaţii poloneze, Dr. Ioan Lăcătuşu - Negustori români din judeţele Covasna şi Harghita până în anul 1918, Dr. Virgil Pană - Ion Cherejan, un poet şi teatrolog din vremuri de restrişte, Dr. Ştefan Vodă - Petru Vulcan, reprezentant de seamă al vieţii culturale din Dobrogea, prof. Vasile Stancu - Nunta românilor breţcani la începutul secolului XX, prof. Doina Pană - Pagini din preistoria teatrului românesc la Tg.-Mureş etc., contribuţii de mare valoare care sporesc patrimoniul cercetării ştiinţifice din zonă.

Volumul a apărut prin grija unui colectiv redacţional sub coordonarea prof. Ilie Şandru: dr. Viorica Lazăr, dr. Ştefan Vodă, prof. Vasile Gotea (secretar de redacţie), prof. Octavian Bucur.

Editor, Fundaţia culturală ,,Miron Cristea" Topliţa, volumul apărând la Editura Nico.

 

Lasă un comentariu