Început de an şcolar la Daneş

Distribuie pe:

14 Septembrie coincide cu sărbătoarea creştină Înălţarea Sfintei Cruci, totodată cu deschiderea anului şcolar de învăţământ 2015 - 2016, dacă primul eveniment întru aceeaşi zi, ne leagă de începutul zămislirii luminii odată cu prima zi din viaţă, Sfânta cruce ne este dătătoare de sfinţenie. Şcoala, ne este deschizătoare de orizonturi desăvârşindu-ne ca oameni, avându-i aproape pe cei care şi-au dedicat viaţa instruirii şi competenţei dascălilor. Întâmplarea a făcut să ne aflăm în comuna Daneş, în frumoasa şi primenita şcoală gimnazială „Cornel Regman" unde totul arată perfect, clasele spaţioase dotate cu ferestre termopanate, încălzire centralizată pe gaz, o curăţenie exemplară. Am avut ocazia să stăm de vorbă cu prof. Minodora Răileanu - directoarea Şcolii gimnaziale „Cornel Regman" care are în subordonare Şcoala gimnazială „Învăţător Stroiescu Ioan"din satul Criş şi nu în ultimul rând Şcoala gimnazială din satul Seleuş. Potrivit directoarei Minodora Răileanu, toate posturile profesorale atât la ciclul primar cât şi cel gimnazial sunt ocupate. Limba română are un nou profesor, pentru orele de istorie există un tânăr profesor ce va deservi şcolile de pe întreaga comună, respectiv; Daneş, Criş şi Seleuş. Sunt profesori care acoperă toate materiile. De asemenea, la şcoala din Criş, învăţământul se face pe clase simultane, de la clasa pregătitoare inclusiv clasa VIII-a, întrucât numărul elevilor este mic pentru a cuprinde o clasă. De asemenea s-a asigurat necesarul lemnelor de foc pe timp friguros, de către Primăria comunei, pentru grădiniţa şi şcoala din satul Criş, în acest context conlucrarea dintre cele două instituţii, potrivit doamnei directoare, poate fi dată exemplu pe întreg judeţul. Baza materială este bine pusă la punct având în dotare: calculatoare, imprimante color, faxuri, materialele de laborator necesare procesului de învăţământ. De asemenea copiii din satul Stejăreni sunt aduşi zilnic la Criş, având pus la dispoziţie pentru transport un microbuz. Pe întreaga comună există un efectiv de 657 de elevi fără a fi finalizate transferurile elevilor care mai vin. Grădiniţele sunt dotate cu tot ceea ce este necesar recreerii prin joc şi destindere a copiilor, cu amenajările de rigoare făcute integral cu bani de la bugetul local; mai ales grădiniţa de la Daneş arată excepţional. La şcoala din Seleuş se află un proiect în derulare cu o asociaţie din Mediaş. În fiecare zi pe lângă activităţile în care sunt incluse meditaţii cât şi alte activităţi specifice disciplinei şcolare după ore, oferă gratuit sendvişuri la peste 70 de copiii defavorizaţi proveniţi din pătura cea mai săracă. Potrivit directoarei s-a restructurat la nivel de instituţie, conducerile celor trei şcoli în o singură conducere cu un singur director şi doi directori adjuncţi, unul la şcoala din Seleuş, prin persoana Danielei Niste, şi celălalt, la Criş - Ileana Costea. Dintre localităţi şcoala din satul Seleuş are numărul cel mai mare de copii, urmat de Şcoala din Daneş mai apoi Criş cu cei din satul Stejăreni. Numărul mare de copii ce frecventează grădiniţele dau certitudinea pe viitor, a asigurării procesului de învăţământ pe întreg ansamblul de şcoli gimnaziale din comună.

La Gimnaziul din Seleuş, există construită şi dată în folosinţă o şcoală nouă, cu dotarea necesară procesului de învăţământ. Deschiderea a avut loc în prezenţa primarului Nicolae Mosora şi a viceprimarului Ioan-Dorin Burnete. Cu ocazia deschiderii anului de învăţământ, Nicolae Mosora - Primarul comunei Daneş, a adresat copiilor câteva cuvinte prin care le-a amintit despre efortul susţinut la construcţia noii şcoli, cerându-le pe lângă rezultate „dacă se poate din cele mai bune, obţinute la învăţătură de câţi mai mulţi elevi", frecventarea zilnică a şcolii, păstrarea curăţeniei atât în incinta şcolii cât şi pe spaţiul public, unde din loc în loc sunt montate coşuri de gunoi, dorindu-le elevilor cât şi cadrelor didactice un început de an şcolar cât mai bun. A felicitat părinţii, pentru felul cum şi-au trimis copiii la şcoală. Înainte de intrarea în clase copiilor li s-au dat câteva sfaturi pe tema circulaţiei cât şi a comportamentului adecvat atât în incinta şcolii cât şi în afara ei, de către şeful poliţiei locale. La poartă se va monta o sonerie pentru a face posibil luarea legăturii acelui cadru didactic de serviciu pe şcoală. Amintind despre părinţi, ei au rolul în mare măsură de educaţie a copiilor în ceea ce priveşte respectarea curăţeniei atât acasă, la şcoală cât şi în spaţiul public, punând accent pe „respectarea frumosului, respectarea curatului, de a respecta persoanele mai în vârstă şi până la urmă a ne respecta între noi". Le urăm şi noi copiilor şcolari, reuşite pe tărâmul asimilării cunoştinţelor, note bune, iar la sfârşit de an şcolar premii şi diplome pe măsura cunoştinţelor asimilate.

Lasă un comentariu