În pridvorul Raiului

Distribuie pe:

Cineva povestea astfel: „Într-o zi, eram trist. Cugetam la greutăţile vieţii şi avusesem şi o suferinţă, venită de la oameni. Şi iată că pe uşa casei mele se ivi prietenul care totdeauna ştia să biruie tristeţea. Îmi zise:

- De ce eşti trist?

Îi spusei de ce. El, surâzând, îmi zise:

- Hai să cumpărăm puţină fericire.

M-am uitat cu mirare la prietenul meu. El nu glumea, ci râdea cu faţa deschisă:

- Ia ceva bani cu tine... - îmi spuse - şi plecarăm. Şi prietenul m-a dus de-am căutat nişte săraci, cărora le-am dat de pomană câte un ban. Cu fiecare ban dat, tristeţea pierea din duhul meu, iar când ne-am întors acasă, amândoi eram cu sufletul plin de pace şi de îmbucurare.

- Vezi - îmi zise prietenul - cum se poate cumpăra fericirea?"

Din volumul „dumnezeu AUDE TĂCERILE NOASTRE", apărut la Editura „Vatra Veche" din Târgu-Mureş

Lasă un comentariu