Alternative pentru Tine

Distribuie pe:

Camera de Comerț și Industrie Mureș, în parteneriat cu Camera de Comerț Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Gorj, Camera de Comerț și Industrie Harghita și Centru Național pentru Servicii de Informare - Pleven ( Partener), Bulgaria au implementat proiectul Alternative pentru Tine - POSDRU/135/55.2/ 133375, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni", axa prioritară 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă", derulat în perioada 2014 - 30 septembrie 2015. Grupul țintă al proiectului a fost alcătuit din 560 de persoane din regiunile Sud-Vest și Centru, din care 200 persoane ocupate în agricultura de subzistență, 200 de persoane inactive, 80 de angajați și 80 de șomeri.

În județul Mureș, au fost create trei puncte locale de informare și asistență rurală în localitățile Breaza și Glăjărie, care au fost dotate cu tehnică de calcul și comunicare. Activitățile organizate au avut un număr de 195 beneficiari, persoane cu domiciliul în localitățile rurale din județul Mureș, dintre care 137 femei. Au beneficiat de consiliere/orientare în carieră un număr de 113 persoane. Cele mai bune CV-uri în perspectiva obținerii unui loc de muncă au fost premiate. Au fost organizate cursuri de calificare în domenii non -agricole: cursuri de calificare în meseriile de tâmplar manual și lucrător în tâmplărie cu 35 de absolvenți: meseria de lucrător comercial -2 cursuri cu 31 de absolvenți; cursuri de perfecționare a competențelor antreprenoriale - 2 cursuri cu 34 de absolvenți. Cei 100 de absolvenți ai cursurilor au beneficiat de subvenții, iar absolvenții cursurilor de competențe antreprenoriale au avut posibilitatea înscrierii într-un concurs de planuri de afaceri, cele mai reușite fiind premiate.

Lasă un comentariu