Consiliul Județean Mureș a aprobat modernizarea unor unități medicale

Distribuie pe:

La solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș și a Institutului de Urgență pentru Boli Cardio-Vasculare și Transplant Târgu-Mureș privind efectuarea lucrărilor de intervenție asupra unor clădiri care fac parte din domeniul public al județului Mureș, respectiv imobilul situat în Târgu-Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 50 (unde vor fi executate lucrări de supraetajare - 2 nivele, a unei pasarele de trecere și efectuarea de reparații capitale), imobilul situat în Târgu-Mureș, str. Revoluției nr. 33 (efectuarea unor lucrări de modernizare și extindere a clădirii) și imobilul situat în Târgu-Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 40 -42 (efectuarea de reparații capitale și modernizare), Consiliul Județean Mureș a aprobat propunerea, cu precizarea că acordul autorității „nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii".

În expunerea de motive, se precizează că „îmbunătățirea actului medical este dată de faptul că Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș va intra într-un nou proces de acreditare, în acest sens urmând a fi evaluat de către Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate, cu scopul de a fi recunoscut faptul că Spitalul îndeplinește standardele de calitate pentru acordarea serviciilor medicale". 

Lasă un comentariu