Mediul neprietenos, o tristă realitate… Cauzele abandonului şcolar…

Distribuie pe:

Studiul „Părăsirea timpurie a şcolii - cauze şi efecte", prezentat recent, scrie Mediafax, relevă o tristă realitate! Copiii de etnie romă au risc de şase ori mai mare decât ceilalţi să abandoneze şcoala, iar percepţia şcolii ca un mediu neprietenos sau nefamiliar este cel mai puternic indicativ care explică abandonul.

Studiul - făcut de Fundaţia Roma Education Fund Romania - în 100 de şcoli, pe un eşantion de aproximativ 1.600 de elevi din ciclul gimnazial, arată că ponderea elevilor care au abandonat şcoala în perioada 2011-2013 a fost de 19,7 la sută. „Practic, aproximativ unul din cinci elevi intervievaţi în 2011 a abandonat şcoala în 2013", rezultă din studiu. Dintre elevii neromi intervievaţi, aproximativ unul dintre 14 (adică şapte la sută) au abandonat şcoala, în timp ce ponderea aceleiaşi categorii în rândul elevilor romi este de 31 la sută - aproape unul din trei elevi romi au abandonat şcoala la numai doi ani de la intervievarea lor. Din altă perspectivă, dintre elevii care au abandonat şcoala, peste 80 la sută sunt elevi romi.

Cauzele abandonului? Percepţia şcolii ca un mediu neprietenos şi nefamiliar, 64,1 la sută dintre elevi declarând că şcoala este un loc unde nu le face plăcere să meargă şi au abandonat şcoala, în timp ce doar 12,3 la sută dintre cei care au perceput şcoala ca un mediu prietenos au abandonat şcoala. Iniţiatorii studiului fac şi o serie de recomandări, care, printre altele, vizează asumarea ca obiectiv central al politicilor educaţionale asigurarea de şanse egale în educaţie prin promovarea cu precădere a educaţiei incluzive (şi secundar a celei elitiste), promovarea de programe de furnizare de servicii sociale integrate pentru a sprijini în mod eficace copiii care provin din grupuri defavorizate şi continuarea programului de alocare de locuri speciale la liceu copiilor romi, ca o măsură de a reduce pe termen lung influenţa factorilor structurali asupra participării şi performanţei şcolare a romilor.

Specialiştii recomandă inclusiv furnizarea de burse speciale la scară largă copiilor provenind din grupuri vulnerabile, introducerea dreptului de a susţine examenul de capacitate pentru toţi elevii din clasa a VIII-a, indiferent de situaţia încheierii mediilor la sfârşitul anului şcolar ş.a.

Lasă un comentariu