Semnalăm… Semnalăm… Prețurile medii la produsele agricole din județul Mureș

Distribuie pe:

În ședința din 17 decembrie 2015, Consiliul Județean Mureș a aprobat Proiectul de Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, pentru evaluarea în lei a procedurii de arendă în cursul anului 2016. Potrivit art.62, din legea nr.571/2003, privind Codul fiscal cu toate modificările și completările ulterioare, în cazul veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabilește pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părți și reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate și/ sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin Hotărâre a Consiliului Județean, ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, hotărâre care trebuie emisă înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiași termen, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, pentru a fi comunicate unităților fiscale din subordine. Din lista cu prețurile medii propuse a fi practicate în piețele din județul Mureș, în anul 2016, amintim pe cele mai semnificative (lei/kg): grâu, de la 0,60 în 2015, la 0,74 în 2016; porumb - 0,55 în 2015 și 0,65 în 2016; fân pajiști naturale - 0,15 în 2016, în 2015 nu a avut stabilit un preț; floarea soarelui - 1,10 în 2015 la 1,30 în 2016; mere, de la 1,90 la 2,25; cartofi, de la 1,05 la 1,15; miez de nucă, de la 27,50 la 35; struguri, de la 2,50 la 3,50; carne de porc în viu, de la 6,75 în 2015 la 6,00 în 2016, la carne de vită, de la 5,75 la 5,00; la lapte, de la 2,05 la 1,70 în 2016; la ouă, (lei /buc) de la 0,40 în 2015 la 0,35 în 2016. Din anexa care conține lista cu prețurile propuse, publicată pe site-ul Consiliului Județean Mureș, rezultă că la toate cerealele și furajele combinate se estimează o creștere a prețurilor în anul 2016 față de 2015, în timp ce la oul de găină prețul mediu va scădea de la 0,40 lei bucata la 0,35 lei bucata în 2016, la fel se înregistrează o scădere și la carnea de porc în viu, de la 6,75 în 2015 la 6,00 în 2016 și la celelalte produse animaliere. Probabil, distinșii consilieri s-au gândit la o metodă nouă de furajare a animalelor. De ce nu se publică, să afle tot țăranul această minune… 

Lasă un comentariu