Religie şi... ştiinţă

Distribuie pe:

„Despre strângerea de ajutoare pentru cei săraci: Cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şi secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera. Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău sau cu silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună. Dumnezeu poate să înmulţească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiţi spre tot lucrul cel bun. Precum este scris: „Împărţit-a săracilor; dreptatea lui rămâne în veac" (Epistola II către Corinteni - cap. 9).

***

„Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă; încercaţi-vă pe voi înşivă. Sau nu cunoaşteţi voi singuri bine că Iisus Hristos este întru voi? Afară numai dacă nu sunteţi netrebnici. Nădăjduiesc însă că veţi cunoaşte că noi nu suntem netrebnici. Şi ne rugăm lui Dumnezeu ca să nu săvârşiţi voi nici un rău, nu ca să ne arătăm noi încercaţi, ci pentru ca voi să faceţi binele, iar noi să fim ca nişte netrebnici. Căci împotriva adevărului n-avem nicio putere; avem pentru adevăr. Mai cerem în rugăciunea noastră: desăvârşirea voastră".

***

„Fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii cu voi. îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Harul domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi Împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!" (Epistola II către Corinteni).

A doua epistolă către Corinteni

„1001 CUGETĂRI"

 

Lasă un comentariu