„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Precum se poate spune că Dumnezeu a prins rădăcini în cei ce-L iubesc, aşa se poate spune că şi ei au prins rădăcini în Dumnezeu. Ba se poate spune aceasta chiar mai mult. Căci Dumnezeu îi hrăneşte pe ei cu viaţă adevărată. Prinzând rădăcini în infinitatea lui Dumnezeu, sau tot mai adânc în infinitatea Lui, cresc ei înşişi la infinit în înţelegerea, în viaţa lor, în rodurile ce le aduc. Dar şi Dumnezeu, prinzând rădăcini în ei, îşi arată în ei tot mai mult din infinitatea Lui şi din rodirea Lui în ei. Chiar înrădăcinarea lui Dumnezeu cel nesfârşit în om, creând o comunicare intimă între El şi om, face ca în concret omul să nu mai trăiască înăuntrul unor margini, ci în nesfârşirea dumnezeiască, participând la ea".

Sfântul Calist Patriarhul,

„Filocalia" vol. VIII, pag. 248-249

***

„Mintea nu poate fi curăţită fără convorbirea cu Dumnezeu şi fără contemplarea lui, ne spune Sf. Maxim Mărturisitorul. Iubirea adevărată curăţeşte mintea, ca să poată cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. Unde nu e iubire, e egoism. Şi egoismul nu permite cunoaşterea şi înţelegerea adevărată a celuilalt şi deci nici a lui Dumnezeu. Există deci această posibilitate în folosul omului: „Capacitatea minţii de a-l cunoaşte pe Dumnezeu, curăţită de iubire. Firea minţii e să fie nu în mişcare continuă pur şi simplu, ci în mişcare de înălţare asemenea unei păsări înaripate, nu unei vieţuitoare ce se târăşte pe pământ".

Ibidem 252

***

„În rugăciune se trăieşte vederea lui Dumnezeu. Dar numai dacă mintea, la rândul ei, se întinde spre vederea lui Dumnezeu, rugăciunea poate avea această vedere. Taina tainelor, taina care cuprinde toate tainele, e Dumnezeu. Mintea curăţită, golită de chipurile care o mărginesc, recăpătându-şi dezmărginirea, trăieşte în Dumnezeu cel nemărginit şi înaintează în El fără sfârşit. Puterea lumii de sus e puterea Duhului Sfânt. De aceea numai prin puterea Duhului, primită de sus, se mişcă mintea, în contemplarea ei, în lumea acestei puteri, săvârşindu-se cu ea minuni fără număr, a căror experienţă o trăieşte".

Ibidem pag. 254

P.S. De la părintele Arsenie Boca (Sfântul Nesfinţit al Ardealului) citire: „Cine are minte să ia aminte".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu