„CUGETĂRI FILOCALICE"

„Sufletul nu se poate curăţi fără milă şi adevăr, precum şi trupul nu se poate curăţi fără post şi priveghere. Dar nici mintea nu se poate curăţi fără vorbirea cu Dumnezeu şi vederea Lui. Sufletul împrejmuit cu virtuţile pomenite îşi are cetăţuia sa, care este răbdarea, neclintită de ispite. Evanghelistul Luca (cap. 21, v. 10) zice: „Întru răbdarea voastră, veţi dobândi sufletele voastre". Dar dacă lucrurile stau altfel, se clatină în tremurături de spaimă, chiar la zgomotele de departe, întocmai ca o cetate fără ziduri".

Sfântul Ilie Ecdicul,

„Filocalia" vol. II, pag. 284

***

„Mustrarea face sufletul tare, iar lauda îl face moleşit şi leneş spre cele bune. Temelia bogăţiei e aurul; a virtuţii, smerenia. Precum deci cel lipsit de aur este sărac, chiar dacă nu se pare celor dinafară, aşa, fără smerenie, nevoitorul nu va fi virtuos. Precum negustorul fără aur nu este negustor, chiar dacă este foarte destoinic, aşa nici nevoitorul fără smerita cugetare, nu se va afla în stăpânirea dulceţilor virtuţii, chiar dacă s-ar crede foarte mult în prudenţa sa. Fără smerita cugetare adevărul este orb".

Ibidem pag. 287

***

„Moravul cel bun mărturiseşte despre frumuseţea virtuţii; Iar mişcarea cumpănită a mădularelor, despre un suflet paşnic. Primul bine este a nu greşi în nimic; al doilea a nu ascunde de ruşine greşeala ta, nici a te făli cu ea. Ci mai bine să te smereşti şi să te învinovăţeşti tu însuţi împreună cu cei/cel ce te învinovăţeşte şi să primeşti cu bucurie certarea. Neîntâmplându-se aceasta, tot ce aduci lui Dumnezeu e fără valoare. Precum credinţa este temelia celor nădăjduite, aşa este chibzuinţa temelia sufletului".

Ibidem pag. 288

P.S. Luaţi aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheaţi şi vă rugaţi că nu ştiţi ziua şi ceasul" şi... „cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„Comori filocalice" vol. II

 

Lasă un comentariu