APEL - În atenţia Primului Ministru al României, Domnul Dacian Cioloş

Distribuie pe:

Întrucât:

• Potrivit articolului 102 din Constituţia României, „(1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate."

• Conform articolului 107 alineatul (1) din Constituţia României, „Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuţiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate", Platforma Unionistă Acţiunea 2012 îşi reiterează dorinţa şi disponibilitatea de a participa la consultări cu Primul Ministru şi cu Guvernul României în toate chestiunile privind relaţia dintre România şi Republica Moldova, situaţia din Republica Moldova în actualul context geopolitic şi viitoarea reunificare a celor două state româneşti pe căi democratice şi liber consimţite.

Reamintim Primului Ministru al României că ne-am străduit să stabilim punţi de comunicare şi colaborare cu toate echipele guvernamentale începând de la constituirea noastră, doar ca să constatăm, în ciuda tuturor declaraţiilor mai mult sau mai puţin electorale, o anumită nepăsare certificată prin lipsa acţiunilor concrete şi eficiente. Ca rezultate concrete şi interes faţă de al doilea stat românesc, constatăm cu surprindere că în cadrul guvernului actual s-a găsit cea mai puţină susţinere dintre toate guvernele post-decembriste.

Îl putem asigura pe Domnul Prim Ministru că avem expertiza necesară, precum şi o serie de cerinţe concrete şi stringente, pe care dorim să le discutăm cu Excelenţa Sa:

1. Înfiinţarea Oficiului pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova, organ cu personalitate juridică, funcţionând în subordinea directă a Primului Ministru; Reorganizarea cancelariei Primului Ministru desfiinţează, nepermis, chiar şi fosta entitate care trebuia să coordoneze politicile pe zonă.

2. Agenda discuţiilor bilaterale în contextul organizării pe 30 octombrie 2016 a alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova şi necesitatea imperioasă a unei vizite oficiale pe care membrii Cabinetului Cioloş solicităm să o efectueze cât mai urgent la Chişinău.

3. Retragerea de către autorităţile de la Bucureşti, în condiţii inexplicabile, a cetăţeniei române pentru o parte a cetăţenilor Republicii Moldova care au redobândit-o în ultimii 25 de ani.

4. Angajarea de consultări regulate cu Guvernul României şi demararea de acţiuni concrete comune, asumate şi de Executiv, şi de Platforma Unionistă Acţiunea 2012.

Platforma Unionistă Acţiunea 2012 este cea mai avizată voce a societăţii civile în tot ceea ce priveşte problematica Republicii Moldova. Constituită încă de pe 7 aprilie 2011, la aniversarea a doi ani de la revoluţia care a repus Republica Moldova pe cursul către Europa şi, în primul rând, către reapropierea de sora mai mare, România, Platforma Unionistă Acţiunea 2012 reuneşte câteva zeci de organizaţii non-guvernamentale din cele două state despărţite de râul Prut, dar şi din diaspora, precum şi mii de voluntari de pe ambele maluri ale Prutului. În cei peste cinci ani care au trecut de atunci, Platforma Unionistă Acţiunea 2012 a desfăşurat numeroase adunări publice cu caracter unionist, inclusiv marşuri la care au participat 25.000 de persoane la Chişinău şi 12.000 de persoane la Bucureşti, a strâns în anul 2013 nu mai puţin de 117.000 de semnături pentru promovarea unei iniţiative legislative cetăţeneşti având ca obiect apropierea dintre cele două state şi locuitorii acestora, a reuşit prin campanii de conştientizare susţinute să crească numărul cetăţenilor Republicii Moldova care s-au declarat români la recensământul din anul 2014, a organizat şcoli de vară pentru tinerii din Republica Moldova („şcolile de afirmare şi identitate românească") şi evenimente de calibrul Forumului Jurnaliştilor din România şi Republica Moldova, a Congresului Diasporei Unioniste sau a Conferinţei Primarilor şi Aleşilor Locali din România şi Republica Moldova.

Aşteptăm aşadar cu interes răspunsul Primului Ministru al României, care nu poate fi altul decât o invitaţie precisă pentru consultări şi, subsecvent, remedierea urgentă a gravelor deficienţe constatate în perioada mandatului guvernului tehnocrat.

Lasă un comentariu