„CUGETĂRI FILOCALICE"

„CUVÂNTUL OMENESC ESTE DIALOGIC, PENTRU CĂ NOI SUNTEM FIINŢE DIALOGICE, suntem creaţi pentru a lua la cunoştinţă cuvântul lui Dumnezeu, dat ca realitate, şi pentru a răspunde acestui cuvânt, suntem creaţi ca parteneri ai dialogului cu Dumnezeu, despre şi în Dumnezeu, cu semenii noştri, despre toate cele create de El, ca descoperiri ale voii Lui, care se cer luate la cunoştinţă, ca fiind cuvinte ale Lui, care cer un răspuns din partea noastră, învredniciţi de Dumnezeu cu importanţa de a se aştepta un răspuns de la noi, pentru formarea noastră. Nu poate fi minte, sau subiect înţelegător fără cuvânt. În acest înţeles, subiectul uman, ca subiect înţelegător e chiar prin aceasta subiect cuvântător".

Sfântul GRIGORE PALAMA

„FILOCALIA" vol. VII, pag. 445

***

„DUHUL OMULUI este în minte şi în cuvânt sau mintea şi cuvântul lui sunt în duh. Duhul e legătura dintre minte şi cuvânt. E însăşi legătura de iubire dintre ele. Dar iubirea pe care o reprezintă duhul nu uneşte numai mintea şi cuvântul, ci se întinde şi asupra trupului, unind şi trupul cu mintea şi cu cuvântul. Trupul devine viu şi se susţine în viaţă prin duhul minţii, sau prin iubirea ei faţă de el. IUBIREA

ACEASTA, CARE UNEŞTE PE TATĂL ŞI PE CUVÂNTUL, SAU DUHUL LOR, ÎNTOCMEŞTE ŞI DĂ VIAŢĂ TRUPULUI CUVÂNTULUI LA PLINIREA VREMII".

Ibidem, pag. 449

***

„Nimic nu e mai înalt în om decât să cumpănească şi să-şi dea cu socoteala, iar prin aceasta să cunoască şi să facă ceea ce e folositor; să păzească treapta lui, să se cunoască pe sine şi pe Singurul (Dumnezeu) care este mai mare decât el. De asemenea, să păzească toate câte le-a învăţat de la Dumnezeu, iar în privinţa acelora care nu le-a învăţat de la Dumnezeu să vrea să-L ia numai pe El sfătuitor. Căci şi îngerii, deşi sunt mai sus de noi după vrednicie, slujesc voilor lui Dumnezeu pentru noi, fiind trimişi pentru cei ce vor avea să moşteneaască mântuirea".

Ibidem, pag. 453

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „PRIVEGHEAŢI ŞI VĂ RUGAŢI, CĂ NU ŞTIŢI NICI ZIUA NICI CEASUL..." şi „CERUL ŞI PĂMÂNTUL VOR TRECE, DAR CUVINTELE MELE NU VOR TRECE".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu