Precizări privind dovada vechimii în grupele I şi II de muncă

Articolul 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, completat prin Legea nr. 172/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 808, din 13 octombrie, aduce noi precizări privind perioadele de vechime în grupele I şi II de muncă.

Astfel, conform noilor prevederi, dovada vechimii în muncă în grupa I şi (sau) a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi (sau) a II-a nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.

În situaţia în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activităţii în grupele I şi (sau) a II-a de muncă, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi (sau) a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu.

Dacă în urma verificărilor se constată încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă, respectiv stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă. 

Lasă un comentariu