In memoriam - SERAFIM DUICU (1938-1996) …ARC PESTE TIMP, TIMP CĂTRE „NOAPTEA-ZORI"…

Distribuie pe:

„Între această seară și mâine dimineață / e noaptea-noapte sau noapte-zori?/ mi-teamă, Doamne, că-i noaptea vorbelor / pe care nu le-am rostit / și trebuia…" (Serafim Duicu - „Noaptea din noi" )

...Spre „noaptea-noapte" a purces, în urmă cu două decenii, mâhnit, fără îndoială, că timpul, „atât de grăbit cu noi și necruțător", nu i-a mai dat răgaz să rostească vorbe pe care nu le-a rostit și „trebuia", să scrie cărți pe care nu le-a mai scris și „trebuia", să ducă la bun sfârșit, cu râvnă și temeinicie, lucrări pe care nu le-a mai înfăptuit și „trebuia"…

…Și „trebuia" ca „noaptea-noapte" să devină „noapte-zori", proiectându-i amintirea pe culmile înalte ale „Coloanei fără terminare", așezând-o, cu smerenie, la Masa Tăcerii, împlântând-o, apoi, ireversibil, pe tărâmul spiritualității transilvane, pe care gorjeanul Serafim Duicu a slujit-o neobosit, cu notabilă și nobilă conștiinciozitate.

In memoriam Serafim Duicu (1938-1996), Fundația Culturală „Școala Ardeleană", Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir" Târgu-Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Școala Gimnazială „Serafim Duicu" Târgu-Mureș au organizat miercuri, 19 octombrie, la Biblioteca „Serafim Duicu" a Universității „Dimitrie Cantemir", simpozionul omagial „Serafim Duicu - Arc peste timp", proiect realizat grație strădaniei doamnei prof. Valerica Duicu, soția regretatului cărturar, cea care, alături de Mariana Cristescu, Lazăr Lădariu și Nicolae Băciuț, a redat contemporaneității, în ediții postume, operele cărturarului.

Gazdele manifestării, prof. univ. dr. Mircea Simionescu, rectorul Universității „Dimitrie Cantemir", și conf. univ. dr. Doina David, prorector științific, au deschis evenimentul adresându-se celor prezenți în sala arhiplină a bibliotecii (filologi, oameni de cultură, universitari, studenți, elevi) într-o emoționantă evocare a celui care a fost cel dintâi rector al acestei universități, „așezat, acum, într-o stea, încredințându-ni-se nouă și veghindu-ne". „Serafim Duicu a beneficiat de o posteritate la înălțimea personalității sale", observa, în debutul manifestării pe care a moderat-o, dr. Nicolae Băciuț, directorul Direcției Județene pentru Cultură Mureș, dezvăluind un fapt unic în spațiul public local, dacă nu chiar național: locuitorii „de 24 de carate" ai celor 24 de case de pe strada „Serafim Duicu" din Târgu-Mureș l-au omagiat pe… patronul străzii lor, printr-un moment evocator, organizat chiar pe strada

care-i poartă numele.

Sub genericul „Lângă mine tu", pe fondul muzical al Rapsodiei enesciene, doamna conf. univ. dr. Cristinela Pădure-Olăreanu, de la Universitatea de Arte, actriță, a susținut un recital poetic din creația lui Serafim Duicu, răsplătită fiind (ca, de altfel, toți cei care au luat cuvântul) cu Diploma de Gratitudine, din partea organizatorilor, „pentru promovarea operei lui Serafim Duicu".

Manifestarea omagială i-a prilejuit scriitorului dr. Nicolae Băciuț bucuria de a anunța câștigătorii premiilor Festivalului-concurs județean de poezie și eseu pentru elevi și studenți „Serafim Duicu", ajuns la cea de a 16-a ediție, cu participarea a peste 200 de concurenți și acordarea a peste 40 de distincții, Premiul Special revenindu-i celei mai tinere participante, eleva Antonia Rașcu.

Cel care a fost „un model, un îndemn pentru școală", după cum demonstrează rezultatele obținute la olimpiade, concursuri, evaluări naționale, a fost evocat de doamna prof. Irina Vidrăsan, directorul Școlii Gimnaziale „Serafim Duicu" din Târgu-Mureș, cu nedisimulată mândrie că elevii școlii fac cinste patronului lor spiritual.

Despre „jertfelnicia de ctitor și sprijinitor al proiectelor culturale ale bisericii, dar și susținător al celor nevoiași", despre „vorba caldă și bine măsurată, gravă și adâncă" a celui omagiat a vorbit părintele paroh dr. Gheorghe Șincan, după cuvenitul „Tatăl nostru", rostit întru odihna sufletelor celor plecați și speranța în mântuire a celor rămași, iar părintele preot dr. Silviu Negruțiu, vorbind despre cel dispărut, descoperea tulburătoare corespondențe în „limitele vieții sale pământești, indestructibil legate de credință (Serafim Duicu s-a născut în zi de mare sărbătoare creștinească, 6 august - n.n.), opera lui fiind chiar una a credinței, avându-l drept exemplu pe Brâncuși, care i se relevă ca un demiurg, căutând, responsabil, în esențele vieții, căutându-se pe sine".

„Serafim Duicu contrazice principiul ubicuității, pentru că este, în același timp, oriunde și oricând, și mai ales în sufletele noastre", a „tranșat", în comunicarea susținută, Mariana Cristescu, scriitor și publicist, senior-editor la cotidianul „Cuvântul liber", șeful Secției culturale, președinta Asociației Culturale „Punți de lumină", cea care a realizat, postum, împreună cu doamna Valerica Duicu, volumul „Serafim Duicu - Ochi de veghe. Mărturii. Versuri de tinerețe" (Editura Tipomur, 2001), numindu-l pe cel omagiat „un cavaler de Gorj sub culorile Transilvaniei".

„Meseria mea este cea de român cărturar", l-a citat pe „românul cărturar" scriitorul și publicistul Lazăr Lădariu, redactor-șef al cotidianului „Cuvântul liber", președintele ASTREI mureșene, „întorcându-se în timp", nu doar la amintirea unei solide prietenii cu „un intelectual de ținută, dârz, hotărât, discret, sincer, atent cu prietenii, vehement și necruțător cu dușmanii", ci și pledând pentru „necesara întoarcere, la personalități și la repere, azi, când memoria identitară ne e ștearsă, dinăuntru și din afară, când Limba română nu mai e Limba română, ci limbă de comunicare, iar Istoria românilor nu mai e Istoria românilor, ci doar… Istorie".

Despre prezența lui Serafim Duicu la Târnăveni a vorbit scriitorul Răzvan Ducan, evocând simpozioanele, seratele literare, lansările de carte, dezvelirea busturilor lui Mihai Eminescu și Octavian Goga, alte nenumărate manifestări la care Serafim Duicu era nelipsit. De altfel, remarca dr. Nicolae Băciuț, cărturarul a fost și un neobosit activist cultural, lăsându-și urmele trecerii în așezări și așezăminte mureșene - Reghin, Luduș, Sighișoara - Târgu-Mureșul putându-i fi recunoscător pentru recuperarea originalului Lupei Capitolina, „surghiunită" la Turda, în 1940, din motive știute.

„Consacrarea valorii în cronicile literare ale lui Serafim Duicu" a fost tema comunicării prezentate de prof. dr. Valentin Marica, scriitor și publicist, relevând, deopotrivă, linia maioresciană și cea călinesciană pe coordonatele cărora criticul Serafim Duicu și-a construit exegeza textului literar, axat pe nevoia de temeinicie, de adâncime, de seriozitate, „o biografie ce stă sub semnul sintagmei critice pe care Laurențiu Ulici o numea orgoliul cuprinderii".

Interesul lui Serafim Duicu pentru cercetarea și sporirea colecțiilor Bibliotecii Județene Mureș a fost evocat de prof. Dimitrie Poptămaș: „Biblioteca, în a cărei sală de lectură petrecea ore în șir, era laboratorul lui de creație, avea încredere în bibliotecari" - își amintește profesorul -, „iar în perioada când a fost Secretar de Stat în Ministerul Culturii, nu o dată a donat cărți pentru biblioteca din satul lui natal, Tismana. Era preocupat de folclor, iar adevăratul său debut l-a constituit colecția de folclor poetic «Mureș, pe marginea ta», realizată împreună cu Lazăr Lădariu, în anul 1969, cu studiu introductiv de Ovidiu Papadima. Este, totodată, cel care a restituit opera lui Septimiu Bucur, în studiile de critică literară «Banchetul lui Lucullus», volum apărut la Editura Dacia din Cluj-Napoca, în 1978. Din păcate, de la moartea lui Serafim Duicu, nimeni nu s-a mai preocupat de scrierile lui Septimiu Bucur și puțini știu că Serafim Duicu a fost membru fondator și președinte de onoare al Fundației «Vasile Netea»".

Interesul pentru folclor al celui omagiat a fost abordat și de prof. Mihail Artimon Mircea, în comunicarea domniei sale, „Tânărul filolog, Serafim Duicu - primul meu îndrumător în abordarea științifică a creației populare", completată de intervenția prof. Petru Nemeș, președintele Societății Culturale „Alexandru Papiu Ilarian", al cărei fondator și cel dintâi președinte a fost Serafim Duicu.

„Între oglinzi paralele - Dascăl și Om de teatru", personalitatea celui care a fost profesorul de teatru Serafim Duicu a fost evocată de fostul său student, azi actor și regizor, conf. univ. dr. Radu Olăreanu, de la Universitatea de Arte Târgu-Mureș: „Atent, omenos cu studenții, era mereu ca un actor care juca partitura pentru prima dată. El a vrut mereu un spectacol mai bun, în care adevărul și minciuna să se spună răspicat. Profesor și om de teatru, rămâne un reper, îndemnându-ne să descoperim adevăruri ascunse, despre noi și despre lume".

O plachetă decernată doamnei prof. Valerica Duicu din partea Universității „Dimitrie Cantemir", pentru strădania de a menține vie în conștiința contemporanilor amintirea unui destin exemplar, cuvinte încărcate de emoție rostite de domnia sa, drept mulțumire tuturor celor prezenți au prefăcut „noaptea-noapte" în …„noapte-zori", spre neuitarea celui care

se autodefinea, simplu și lapidar: „M-am născut / să se-nalțe în mine / zvâcnirea Coloanei fără terminare /împlântată în lutul nașterii mele…"

A încetat din viață la 19 octombrie 1996, avându-și loc de veșnică odihnă în cimitirul de la Mănăstirea Recea, unde, la împlinirea celor 20 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, a avut loc parastasul de pomenire și un moment evocator săvârșit de Maica Stavroforă Cristina, stareța Mănăstirii Recea.

Lasă un comentariu