Pază gratuită pentru terenurile forestiere sub 30 de hectare!

Distribuie pe:

În şedinţa din 16 noiembrie 2016, Guvernul a adoptat, pentru prima dată, o hotărâre prin care proprietarii de păduri care deţin terenuri forestiere cu suprafeţe mai mici sau egale cu 30 de hectare vor beneficia de servicii de pază gratuite, pentru combaterea tăierilor ilegale.

Hotărârea de guvern este valabilă pentru perioada 2016 - 2020, valoarea totală a ajutorului ce va fi acordat fiind estimată la 248,9 milioane lei, numărul beneficiarilor - la circa două milioane pentru întreaga perioadă, iar suprafaţa totală - aproximativ 580.000 de hectare.

De schema de ajutor vor putea beneficia persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice, au în proprietate terenuri forestiere cu suprafaţă totală mai mică sau egală cu 30 de hectare şi îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: nu se află în procedură de executare silită pentru plata datoriiilor fiscale şi nefiscale, inclusiv nu au popriri pe conturile bancare; nu se află în procedură de închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; nu sunt supuse unei proceduri de insolvenţă şi nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor; suma ajutoarelor de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

Persoanele fizice şi juridice care nu desfăşoară activităţi economice vor beneficia de ajutor de stat în sume echivalente celor acordate prin schema de minimis.

Plata sumelor care se vor acorda în baza acestei hotărâri se va face către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, pe baza contractului de administrare (servicii) încheiat conform prevederilor legale. 

Lasă un comentariu