NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ!

Distribuie pe:

Cultivatorii de sfeclă de zahăr care nu au recoltat întreaga suprafață declarată la APIA datorită condițiilor meteo extreme (ploi și îngheț) și riscă să-și piardă subvenția, trebuie să depună, în cel mai scurt timp, ÎNȘTIINȚARE cu privire la pagubele produse la culturile agricole de calamități naturale la primăriile din zona aferentă culturii de sfeclă. Comisia Locală pentru Situații de Urgență a comunei/orașului/municipiului, constituită prin dispoziția primarului, va constata și evalua pagubele produse de calamitățile naturale în baza înștiințării depuse de producătorul agricol. Valorile estimate ale pagubelor vor fi consemnate de comisia locală în PROCESUL VERBAL de constatare și evaluare a pagubelor.

Ordonanța de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, prevede, la capitolul XI, art. 30: ,,în sensul finanțării, al gestionării și al monitorizării politicii agricole comune, «forța majoră» și «circumstanțele excepționale» sunt recunoscute, în special, în următoarele cazuri: decesul beneficiarului; incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului; o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă; distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă; o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului; exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii. În ceea ce privește plățile, dacă nu a fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligații din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, beneficiarul are în continuare dreptul la ajutor pentru suprafața eligibilă sau pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale".

Conform art. 31 al aceluiași act normativ: ,,în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi se află în situațiile prevăzute la art. 30 notifică, în scris, APIA cu privire la cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale, furnizând, totodată, dovezi relevante care atestă apariția acestor cazuri. În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depășește termenul prevăzut, notificarea nu se ia în considerare", sublinia ing. Silvia Jude, consilier superior, Direcția pentru Agricultură Mureș.

Lasă un comentariu