TRANSILVANIA FURATĂ - CARACATIȚEI VERZI I SE SCURTEAZĂ TENTACULELE! (IV)

O societate comercială din Harghita a pus stăpânire pe județul Mureș   

Dorim să facem cunoscut modul în care o societate comercială privată, din județul Harghita, Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., condusă de dr. ing. Melles Elõd, a ajuns să obțină administrarea a peste 165.000 de hectare de teren, în județul Mureș, fiind înlăturată printr-o așa-zisă „licitație" Direcția Silvică Mureș, care deține capacitate tehnică (sedii de administrare, mijloace de transport, utilaje etc.), capacitate științifică (studiile și calificarea personalului, proiecte în derulare, experiență în domeniul conservării biodiversității, bază materială pentru realizarea de studii și cercetări, existența unui institut de cercetări în cadrul RNP, numit ICAS), capacitate financiară (profitul realizat, proiecte europene finanțate), parteneri actuali și potențiali, colaboratori și specialiști în studii științifice, necesare unei gestionări judicioase a unui areal atât de vast acoperit cu păduri (fiind pe primul loc în țară la veniturile obținute din vânzarea masei lemnoase), primind la licitația amintită punctaj „zero" la partea de infrastructură.

 La începutul anului 2010, mai precis în data de 20 ianuarie, Borbely Laszlo, ministrul Mediului și Pădurilor la acea vreme, a emis un Ordin al Ministrului, nr.55/20.01.2010, prin care Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu necesită structuri proprii de administrare. Cu alte cuvinte, situl de interes european, care până la acea dată nu avea structuri de administrare reglementate prin legislația românească, va fi administrat de către UN CUSTODE. 

Prin această șmecherie, Parcul Natural Defileul Mureșului Superior, cu suprafață de 9.156 de hectare, în perimetrul căruia sunt incluse casele, curțile oamenilor, bisericile, școlile, primăriile, fânețele, pășunile, cimitirele și pădurile oamenilor din comunele Deda, Răstolița, Lunca Bradului și Stânceni, parc ce face parte din Situl Natura 2000 ,,Călimani-Gurghiu", și-a deschis porțile spre o administrare străină de județul Mureș.

Practic, acest Ordin, făcut, să zicem, cu dedicație specială, reglementa faptul că cine va lua în administrare Parcul Natural Defileul Mureșului Superior va atrage automat în administrare Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu, practic 136.000 de hectare, în mare parte suprafață împădurită, din masivele Călimani și Gurghiu.

Din acest moment, lucrurile s-au derulat cu repeziciune.

Intră brusc în joc Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, condusă de dr. ing. Melles Elõd.

 La numai câteva zile, Ministerul Mediului, condus de același Borbely Laszlo, scoate la licitație dreptul de administrare a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior. La licitație au participat Direcția Silvică Mureș, care administra fondul forestier din Defileul Mureșului și din Valea Gurghiului, și Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., condusă de dr. ing. Melles Elõd.

În conformitate cu legislația în vigoare, la licitație nu putea participa niciunul din cei doi, deoarece nu erau structuri de administrare special constituite cu personalitate juridică, subordonate direct Autorității centrale de protecție a mediului (OUG. Nr.. 57/2007 art. 16 și 18).

Dr. ing. Meles Elöd a depus în data de 29.01.2010 (la numai 9 zile de la publicarea Ordinului nr. 55 al ministrului Mediului, Laszlo Borbely), înainte de data licitației, documentația de solicitare a dreptului de administrare a Parcului Național Defileul Mureșului Superior, „cu includerea Sitului Natura 2000 SCI Călimani-Gurghiul și SPA Depresiunea Gurghiului", documentație înregistrată la Ministerul Mediului și Pădurilor, pe atunci, cu nr. 46688/29.01.2010.

Printre documentele din dosarul cu documentația de atribuire, administratorul Societății din Gheorgheni a făcut o prezentare detaliată a obiectului de activitate a societății pe care o coordonează, prezentare încheiată în data de 28.01.2010, în care precizează:

,,Majoritatea suprafețelor administrate sunt situate în SPA Depresiunea și Munții Giurgeului. O mare suprafață de teren ce urmează a fi retrocedată către foștii proprietari (fam. Bethlen, Elteto, Kemeny, Farkaș, S.C. Gudeamesterhaza S.A., Societatea Anonimă de Silvicultură Ardeleană), în conformitate cu înțelegerea între conducerea societății noastre și reprezentanții proprietarilor va fi dată în administrare S.C. Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni S.A, iar această suprafață de 44.500 hectare de pădure acoperă circa 65 la sută din Parcul Natural Defileul Mureșului Superior și o mare parte din SCI Călimani - Gurghiu... Din aceste considerente dorim ca activitatea de administrare durabilă a pădurilor, în conceptul regimului silvic, să respecte și acțiunile, care sunt necesare și care se propun pentru realizarea protecției active a acestor arii protejate, pe care le solicităm pentru a ne fi atribuite în administrare".

(va urma) 

Lasă un comentariu