Vasile Netea, despre Avram Iancu - „craiul munților "

Distribuie pe:

Cărturarul Vasile Netea include în paginile sale numeroase elogii aduse personalităților importante ale culturii și ale istoriei poporului român. Evocă activitatea unor personalități care și-au adus o contribuție importantă la realizarea marilor momente fericite ale istoriei. Ceea ce e important e faptul cășirul personalităților evocate de Vasile Netea în opera sa este foarte mare. El analizează opera și personalitatea, precum și rolul pe care l-au jucat în societatea vremii lor multe personalități, mulți oameni de cultură sau oameni care au scris istorie prin faptele lor memorabile.

Vasile Netea vorbește și despre o personalitate de primă mărime, care a fost „craiul munților", Avram Iancu. Personalitate dominantăa istoriei Transilvaniei din secolul al XIX-lea și totodată una din personalitățile cele mai proeminente ale istoriei veacurilor - Avram Iancu reprezintă de la 1848 încoace o continuăși stăruitoare preocupare atât a istoriografiei cât și a literaturii române.

Vasile Netea este de părere că „maximul interes patriotic și profunda compasiune umană arătată de istoricii români marelui erou sunt justificate în mod concludent nu numai de capitala sa contribuție la Revoluția din 1848, mai puternică pe planul acțiunilor militare decât a oricăruia dintre contemporanii săi, ci și prin dimensiunile etice ale spiritului său, prin anii de zbucium, prin tragedia care l-a înfășurat încă din viață în aureola de bronz a legendei." (Vasile Netea, Pe drumul unității naționale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p.140).

Vasile Netea aduce cuvinte frumoase la adresa lui Avram Iancu, acesta fiind „impunător de la întâia vedere, prin statura falnică, prin ochii cu scăpărări de fulger, prin glasul cu rezonanțe de bucium, prin imensa energie ce se degaja din întreaga sa ființă, Avram Iancu și-a captivat și dominat contemporanii prin elocventele sale însușiri psihice, sporite de inițiativă, eroism, consecvență, abnegație, intransigență, demnitate, contopire desăvârșită cu aspirațiile poporului, el fiind simbolul unor virtuți naționale oțelite în decurs de veacuri".

Iată o sumă de calități pe care Vasile Netea le atașează personalității marelui Avram Iancu. Vasile Netea spune că mulți istorici s-au ocupat în scrisul lor de Avram Iancu, cărturarul din Deda, fiind de părere că apariția lui Avram Iancu în istoriografia și literatura română s-a produs concomitent cu participarea la evenimentele Revoluției din 1848 și, îndeosebi, din momentul în care din propria sa inițiativăși-a asumat organizarea militară a moților și conducerea tuturor unităților acestora.

Lasă un comentariu