Proiect: CUNOAȘTEREA CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI, OBLIGATORIE PENTRU ASPIRANȚII LA FUNCȚIILE PUBLICE!

Distribuie pe:

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) intenționează să facă schimbări în privința documentelor din dosarele de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de funcționari publici, prin modificarea HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Proiectul prevede modificări în conținutul dosarului de înscriere la concurs, astfel încât cei care se vor înscrie la concursurile pentru funcționari publici vor trebui să adauge și un curriculum vitae, modelul comun european. Pe de altă parte, adeverința medicală nu va mai fi necesară în original, ci va fi suficientă o copie. Pe scurt, dosarul trebuie să cuprindă cererea de înscriere, copii ale actelor de studii, ale carnetelor de muncă și adeverințelor eliberate de angajator, cazierul judiciar (pentru care candidații pot opta să completeze o declarație pe propria răspundere, urmând ca informațiile să fie luate direct de la autorități), și copia actului de identitate (ce va putea fi trimisă și electronic).

În ceea ce privește dovedirea cunoștințelor, se prevăd noi modalități, și anume: „În cazul în care se solicită competențe specifice în domeniul tehnologiei informației, limbi străine, limbi ale minorităților naționale ori alte competențe specifice, acestea se pot dovedi de către candidați prin documente emise în condițiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunțul de concurs sau se testează prin proba suplimentară".

De exemplu, dacă vor avea un certificat ce atestă nivelul de cunoștințe pentru o anumită limbă străină, candidații vor scăpa de testarea cunoștințelor pentru respectiva limbă.

MDRAPFE propune mai mulți bani pentru cei care fac parte din comisiile de examen. Astfel, în loc de procentul de 1% din salariul de bază, cei care vor lua parte la organizarea și desfășurarea examenelor vor primi în plus la salariu o sumă reprezentând 10% din salariul minim brut prevăzut de lege (adică 145 de lei, în prezent).

Candidații pot alege funcția în care vor fi angajați, în cazul în care participă la concurs pentru mai multe funcții: „Un candidat poate elabora lucrarea în cadrul probei scrise pentru o singură funcție publică. În situația în care un candidat a fost admis la selecția dosarelor la concursul pentru două sau mai multe funcții publice, programat a se desfășura în aceeași zi și la aceeași oră, acesta are obligația de a opta pentru funcția publică pentru care dorește să susțină proba scrisă la apelul nominal al candidaților".

Recorectarea lucrărilor pentru diferențe de punctaj se va face o singură dată, în situația în care pentru o lucrare se înregistrează diferențe mai mari de zece puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, ceea ce înseamnă că recorectarea nu se va mai face „la infinit", până când nu mai există diferență.

Candidatul este obligat să se prezinte la numire, în caz contrar acesta fiind revocat din funcție. Concret, cel care nu va veni la procedura de numire va pierde dreptul său în urma admiterii la concurs, urmând să fie chemat următorul candidat apropiat ca punctaj de cel al cărui drept a fost revocat.

Raporturile de serviciu ale funcționarului debutant se modifică pe parcursul stagiului: „Pe parcursul perioadei de stagiu, raportul de serviciu al funcționarului public debutant poate fi modificat doar prin: a) delegare; b) mutare în cadrul altui compartiment ori altei structuri fără personalitate juridică a autorității sau instituției publice, în condițiile legii".

Constituția României va fi obligatorie în bibliografia de examen, astfel încât oricine aspiră la un post de funcționar public trebuie să cunoască legea fundamentală a țării!

 

Lasă un comentariu