Tinerii de peste 16 ani pot participa la stagii de practică de maximum șase luni

Distribuie pe:

Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 13 septembrie 2017, proiectul de lege privind internship-ul (stagiul de practică), prin care tinerii în vârstă de cel puțin 16 ani vor putea participa la programe plătite, la firme private sau instituții publice, pe perioade de cel mult șase luni.

Potrivit proiectului adoptat de Guvern, participanții la programele de internship își vor putea consolida competențele și abilitățile profesionale pentru adaptarea la cerințele practice și exigențele locului de muncă, în vederea integrării în muncă, dobândind, totodată, experiență și vechime în specialitate, după caz.

Pe parcursul unui an calendaristic, în funcție de numărul de salariați angajați cu contracte de muncă, organizația gazdă poate încheia, în mod simultan, contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total de angajați.

Internul sau beneficiarul programului de internship are dreptul la o indemnizație lunară netă din partea organizației gazdă de cel puțin 50% din echivalentul salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată.

Activitatea unui intern, încadrat în baza unui contract de internship, este de 6 ore pe zi, în regim de maxim 30 de ore pe săptămână, timp de 5 zile, urmate de două zile consecutive de repaus. Este interzisă efectuarea de ore suplimentare pe durata programului de internship.

Internul va primi, la finalul programului, un certificat de internship. Pe perioada derulării programului de internship, organizația gazdă are obligația asigurării în sistemul asigurărilor de sănătate a internului care nu are calitatea de asigurat și a plății contribuției aferente.

Persoanele juridice care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract de muncă cu persoana care a desfășurat programul, primesc, la cerere, din partea statului, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 4.586 lei pe angajat, sumă calculată la cursul Băncii Naționale a României de la data efectuării plății, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă cu acesta, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni.

Proiectul adoptat de Guvern va fi transmis Parlamentului, cu solicitarea de a fi dezbătut și aprobat în procedură de urgență.

Lasă un comentariu