Târgu-Mureș - Capitală a Științelor și culturii

Simpozionul Național „Constantin Rădulescu-Motru (ediția a II-a) și împlinirea a șase decenii de la înființarea Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai" Târgu-Mureș al Academiei transformă, în aceste zile, municipiul reședință de județ în Capitală a culturii și filosofiei românești.

Evenimentul, conceput (și) în perspectiva apropiatului Centenar al Marii Uniri, a reunit, ieri, la Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu-Mureș, reprezentanți ai elitelor academice și universitare, cercetători științifici, cadre didactice, membri ai Parlamentului României, reprezentanți ai administrației publice, istorici și istoriografi, scriitori, publiciști, studenți ai universităților mureșene.

„Târgu-Mureșul - aprecia vicepreședintele Academiei Române, Acad. Alexandru Surdu - este orașul cel mai important în ce privește manifestările culturale ce cuprind și sfera filosofică, o veritabilă Capitală a științelor și culturii". Transmițând celor prezenți mesajul președintelui Academiei Române, Acad. Ionel Valentin Vlad, vorbitorul a ținut să precizeze că, potrivit conducerii forului suprem al științei și culturii românești, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai" din Târgu-Mureș este printre puținele instituții din țară care le acordă marilor reprezentanți ai spiritualității românești respectul și prețuirea ce li se cuvin, subliniind, în context: „Având în vedere că ne apropiem de Centenarul Unirii și o să vorbim despre eroii neamului nostru, nu trebuie să-i uităm nici pe eroii culturii române, fiindcă mulți dintre ei și-au jertfit viețile pentru ceea ce numim noi cultura română. Dacă o să fim alungați din istorie, așa cum era să fim în 1918, primul pas fiind făcut în 1917, cel puțin să lăsăm ceva în urmă. Și e bine să construim propriile noastre monumente (…), adică să ridicăm monumentele eroilor culturii române, să nu uităm că am avut reprezentanți de seamă, de talie mondială, nu numai europeană, că aceste personalități merită toată considerațiunea noastră".

Despre prețuire și considerație a vorbit, în alocuțiunea sa, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane (ICSU) „Gheorghe Șincai" Târgu-Mureș, prezentând sintetic cei 60 de ani de cultură și cercetare din cadrul instituției pe care o conduce, activități centrate, în principal, pe problematici majore ale istoriei transilvane - procesul de formare, conștientizare și rolul elitelor intelectuale transilvănene în contextul evoluțiilor europene, istoria vieții religioase, a minorităților naționale și confesionale, relevând participarea ICSU la manifestări științifice internaționale, editarea a numeroase studii, cercetări, recenzii și volume, unele premiate de Academia Română.

„Institutul din Târgu-Mureș - constata, de altfel, Acad. Emil Burzo, președintele Filialei Cluj-Napoca al Academiei - este o unitate de elită a filialei", remarcându-se prin calitatea și consistența actului de cercetare, răsplătit prin „Meritul Academiei", acordat prof. dr. Cornel Sigmirean.

„Activitatea noastră - aprecia, la rândul său, Acad. Alexandru Boboc - se desfășoară sub auspiciile elogiului culturii române, aflată, azi, într-un punct critic: adaptarea la contextul internațional, într-o epocă în care se manifestă accente negative privind valorile și tradițiile, alinierea la un nou stil cultural care se anunță, dar a cărui matrice nu s-a conturat precis, și în fața căruia trebuie să ne impunem, nu întrebându-ne ce zice Europa, ci punându-ne în evidență propriile valori".

În cadrul reuniunii festive de ieri, moderată de lector univ. dr. Eugeniu Nistor, au fost transmise mesaje de felicitări și aprecieri din partea conducerii Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, a rectorului acesteia, Acad. Ioan Aurel Pop, a conducerii ICSU Sibiu, a Consiliului Județean Mureș, a Instituției Prefectului - Județul Mureș. De asemenea, au fost acordate diplome de excelență și distincții pentru prodigioasa activitate a ICSU Târgu-Mureș. Cuvinte de apreciere au fost rostite de către vicepreședintele CJ Mureș, Alexandru Câmpeanu, deputatul dr. Marius Pașcan, membru al Comisiei de Cultură și Mass-Media a Camerei Deputaților, prof. univ. dr. Ioan Bolovan de la Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca al Academiei Române, prorector al Universității „Babeș-Bolyai".

Seria dezbaterilor pe tema din acest an a Simpozionului Național „Constantin Rădulescu-Motru" a fost inaugurată de comunicarea în plen, susținută de președintele de onoare al manifestării, Acad. Alexandru Surdu, intitulată Cultura întemeietoare - Titu Maiorescu, fondatorul culturii românești moderne, distinsul orator captând interesul asistenței prin evidențierea unor aspecte inedite ale personalității celui evocat ( critic literar, eseist, filosof, pedagog, politician, sociolog), ale cărui spirit de exactitate, hiperperseverență și voință, cultivate sub imperativul asumat: Biruit-au gândul, i-au atras, deopotrivă, elogii, critici și denigrări.

În finalul primei părți a manifestării, a fost prezentat primul număr al seriei noi a periodicului de filozofie și comunicare Izvoare Filosofice, iar Cvartetul „Tiberius" al Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureș a susținut un scurt concert de muzică clasică.

Lucrările simpozionului au fost reluate în cursul după-amiezii, la Biblioteca Județeană Mureș, iar azi, 27 octombrie, continuă la Studioul de Radio Târgu-Mureș.

Reamintim că evenimentul este organizat de Academia Română - Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru" și ICSU „Gheorghe Șincai Târgu-Mureș -, Societatea Scriitorilor Mureșeni - Editura Ardealul și Universitatea „Petru Maior", în colaborare cu Primăria municipiului Târgu-Mureș

Lasă un comentariu