ASTRIȘTII MUREȘENI LA RAPORT

Distribuie pe:

Vineri, 27.10.2017, a avut loc, la Centrul de Dezbateri Socio - Politice și Culturale ,,Aurel Emil Dandea" din Târgu-Mureș, Adunarea Generală de dare de seamă, vizând activitatea desfășurată de Despărțământul Central Județean Mureș al ASTREI pe anul 2016.Nu au avut loc și alegeri, așa cum era planificat, întrucât conducerea centrală a ASTREI, ca și cea locală, au considerat că e mai bine să amâne acest moment cu încă trei luni de zile, pentru a da posibilitatea candidaților la șefia Despărțământului să își facă un Proiect propriu de activități, după care să se desfășoare viața internă a Asociațiunii.

După aprobarea Ordinii de zi, Președintele Despărțământului, domnul LAZĂR LĂDARIU, a prezentat darea de seamă, în cuprinsul căreia au fost inserate principalele activități desfășurate în anul 2016, din care am reținut următoarele: numărul mare de activități desfășurate, peste 100, au fost rodul colaborărilor Despărțământului ASTREI Mureș, în principal cu: Direcția Județeană de Cultură, Societățile Cultural-Patriotice ,,Vasile Netea", ,,Avram Iancu", ,,Cultul Eroilor", ,,Papiu Ilarian", ,,Forumul Civic al Românilor din Harghita și Covasna", UAPR, LSR, Biblioteca ,,Petru Maior" din Reghin, cu celelalte despărțăminte și cercuri din județ. Ele au constat, în principal, din activități comemorative, simpozioane, lansări de carte, evenimente culturale și altele, remarcându-se, în acest sens, buna colaborare cu Despărțămintele centrale ale ASTREI din Sângiorgiu de Pădure, Reghin, Sărmașu, Târnăveni, Iernut și cu cercurile din Albești și Nadeș. Tematica activităților desfășurate a fost foarte variată, punându-se, în principal, accent pe latura ei formativă, dar și pe cea de cultivare a sentimentului național patriotic al participanților. Despărțământul ASTRA Mureș, în special prin președintele ei, domnul Lazăr Lădariu, a răspuns tuturor solicitărilor venite din partea societăților, asociațiilor, ligilor culturale, științifice și de altă natură din județ, dar și din afara acestuia, având în prezent bune și trainice relații cu cele din Blaj, Bistrița,Covasna, Toplița, Sibiu. Lansările de carte și promovarea tinerelor talente în ziarul ,,Cuvântul liber", manifestările științifice, cultural-educative, comemorative, județene și naționale, ,,Punțile de lumină", au fost printre acțiunile culturale din anul 2016.

Festivalurile tematice, zilele orașelor au beneficiat de parteneriatul cu Despărțământul nostru, membrii Despărțământului mureșean fiind o prezență activă la activitățile acestora.

Apoi, domnul președinte Lazăr Lădariu a dat citire activităților care au mai rămas a fi desfășurate în acest an.

Din Raportul Comisiei de Cenzori, prezentat de domnul VASILE PALCU, am reținut că toate actele financiar-contabile sunt în legalitate, că Despărțământul funcționează fără nicio sponsorizare sau donație particulară, că veniturile din cotizații nu au putut acoperi cheltuielile, mai ales pe cele cu întreținerea sediului (președintele suportând toate cheltuielile din veniturile proprii), că sunt încă membri care nu și-au plătit cotizația, inclusiv cei cu funcții de răspundere.

Membrii Despărțământului, care au luat cuvântul au adus în discuție următoarele aspecte. Să ne implicăm mai mult în educația tinerei generații, să cultivăm, la membrii noștri „simțul datoriei", organizații ale ASTREI, mai puternice, mai active" (IOAN SABĂU POP). ,,ASTRA Reghineană are o activitate extrem de bogată și de variată, datorată fostului ei mentor, dr. Nicoară Eugen, cel care a jalonat principalele ei direcții de acțiune, ca și a președintelui Lazăr Lădariu, mereu prezent în zonă la toate activitățile" (FLORIN BENGEAN); ,,Ar trebui diversificate și direcționate mai bine activitățile Asociațiunii înspre diverse categorii de oameni", ,,sentimentul patriotic e pe cale de dispariție"(FELICIAN SUCIU). ,,Să cuprindem în activitățile dedicate celor 100 de ani de la Unire relansarea cărții ,,Mureșenii și Marea Unire", precum și albumul cu fotografii privind realizările românești, începând din perioada anilor 1919 și până azi"(ILARIE OPRIȘ). ,,Este mare nevoie de o revistă a Despărțământului nostru (LAZĂR LĂDARIU). ,,Să luăm exemplul Despărțământului Sângeorgiu de Pădure, președintă EMILIA FEIER, cea care a realizat numeroase cercuri astriste pe cele două văi ale Târnavelor, ele având o bogată activitate", ,,să constituim comisii de lucru pe diverse teme, fiindcă devine deja o mare problemă educația patriotică", ,,să edităm mai multe cărți cu profiluri de personalități mureșene", ,,anul 1918 să aibă o mare încărcătură patriotică"(DIMITRIE POPTĂMAȘ).,,Să nu se uite rolul ce le revine preoților și cadrelor didactice, în păstrarea naționalismului românesc și, mai ales, cultivarea acestuia în rândul tinerilor" (ADRIAN MOISOIU). ,,Reamplasarea statuii ostașului român, cea adevărată, este o mare necesitate. Avem și sunt păstrate în bune condiții, toate documentele cu referire la statuie, ea putând fi refăcută și reamplastă în alt loc, oricând"(DOBOZI MILANDOLINA). ,,Ar trebui republicat materialul cu referire la această statuie (gen. mr. GHEORGHE POPA).

În final, Raportul de activitate a fost aprobat, în unanimitate, de membrii prezenți.

Prin numărul mare al persoanelor care au luat cuvântul, prin propunerile lor, prin sesizarea corectă a lipsurilor, se poate spune că Despărțământul Central Județean Mureș al ASTREI este pe calea cea bună și că și-a îndeplinit obiectivele pe anul 2016.

Lasă un comentariu